נסיעה לשום מקום

Israel Hayom - - קוראים - חקיקה כלכלית אמציה סמקאי בניתוח הצעת החוק השתתפה שירן עמיחי, חוקרת במכון החשיבה "בצדק"

יוזמי הצעת החוק:

הח"כים סאלח סעד, איתן כבל, דב חנין, איל בן ראובן, קסניה סבטלובה, זוהיר בהלול, עמר בר לב, אחמד טיבי, מסעוד גנאים, מוסי רז, טלי פלוסקוב, נחמן שי, מיקי לוי, עמיר פרץ, איציק שמולי, חיליק בר, איתן ברושי, עיסאווי פריג', ג'מעה אזברגה, לאה פדידה וחמד עמאר. הצעת החוק:

מוצע כי עובד שעבודתו נמצאת במרחק של 40 ק"מ ויותר ממקום מגוריו, והוא נוסע אליה בתחבורה ציבורית או בהסעה שיתו פית, יזכה בתוספת שכר בשווי שכר בעד שעת עבודה בשל הנסיעה, בכל יום עבודה.

הנימוק:

"הצעת החוק נועדה לה סדיר את סוגיית שכרם של עובדים שנדרשים להגיע למקום עבודה שמ רוחק יותר מ 40 ק"מ ממקום מגוריהם. מרבית מקומות העבודה בישראל מרו כזים בכמה אזורים מרכזיים, ועובדים רבים נדרשים לנסוע מרחק של 40 ק"מ ויותר למקום עבודתם. ההצעה נועדה לעודד את תושבי הפריפריה להיכנס למעגל התעסוקה וכן לעודד עובדים להשתמש בתחבורה ציבורית או שיתופית בהגעה לעבודה".

על פניו, ההצעה נראית כהצעת חוק חברתית שמסייעת לעובדים, אך בפו על היא תוביל לעיוות ולנזק עצום לאותם עובדים מכמה סיבות.

מחקר של ה OECD מצא כי באזו רי הפריפריה בישראל קיימת "מלכו דת כישורים נמוכים". כלומר, היעדר היצע עבודות מספק לבעלי כישו רים בינוניים וגבוהים, לצד אוכלו סייה המאופיינת בכישורים נמוכים. ב OECD מגדירים את המצב בארץ כמאוזן, כלומר אין פער בין היקף הכישורים בפריפריה להיקף הכי שורים הנדרשים למשרות המוצעות שם. יציאה מהמלכודת אינה פשוטה. לאוכלוסייה אין תמריץ להשקיע בפי תוח כישורים והשכלה בהיעדר היצע מספק של מקומות עבודה טובים, ומ נגד לפירמות אין אינטרס לבוא לאזור דל בכישורים.

אם הצעה זו תעבור, היא תשיג תו צאות הפוכות. הצעת החוק תייצר תמ ריצים שליליים לבחירת עובדים הג רים בפריפריה ותגרום להעדפה של מתמודדים הגרים במרחק הקטן מ 40 ק"מ ממקום העבודה. עובדים מהפ ריפריה החפצים בהגדלת אפשרויות התעסוקה ייאלצו לעבור אל הערים הגדולות, שבהן מרוכזים מרבית מקו מות העבודה. מעבר האוכלוסיות יביא לעלייה בצפיפות האוכלוסין במטרו פולינים, לעלייה נוספת במחירי הדיור, יפחית את הנסיעות מהפריפריה לערים המרכזיות ויעלה את רמות האבטלה באזורי הפריפריה הרחוקה.

שוק העבודה בישראל נמצא בת עסוקה מלאה. לפי דו"ח בנק ישראל לשנת ,2017 שיעור האבטלה בשפל חסר תקדים של 3.7% מכוח העבו דה. אמנם קיימים פערים בין האזו רים בארץ, אך שיעור האבטלה הג בוה ביותר הוא באזור הכנרת, צפת והרי הגולן ועומד על .5.1% מדובר על שיעורי אבטלה שכמעט כל מדינה ב OECD מייחלת להגיע אליהם. האתגר הוא דווקא העלאת שיעור העובדים בעלי הכישורים הגבוהים בפריפריה. עובדים בעלי כישורים נמוכים לאו דווקא צריכים לנסוע מרחקים גדו לים, אך הצעה זו מטילה קנס כבד על מעסיק שיבחר להעסיק עובד בעל כי שורים גבוהים שמגיע מרחוק. אם מעט העובדים המוכשרים שנותרו יעזבו את הפריפריה, תקטן עוד יותר המוטי בציה של מעסיקים רלוונטיים לפ תוח שם מקומות עבודה. לאור הפי תוח המואץ של הכבישים לפריפריה, מתאפשר היום לעובדים לגור רחוק יותר ממקום העבודה. אם כתוצאה מכך תיווצר מסה של עובדים מוכשרים בא זור, יגדל הסיכוי לשינוי גם בפריסת מקומות העבודה.

המערכת הביורוקרטית וחו קי העבודה בישראל הם מהנוקשים ב .OECD הצעת החוק הזו היא דוגמה מצוינת להוספת חוקי עבודה ורגולציה מיותרים על מעסיקים הפוגעת בפריון, בתחרותיות המשק, בצמיחה הכלכלית וברמת החיים של כלל האזרחים.

צילום: יהושע יוסף

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.