Israel Hayom

לא כשר ומסריח: גוברים ניסיונות הברחת הבשר מהרשות

- אילן ליזרוביץ

משרד החקלאות מנע ניסיון הברחת 11,250 טונות של בשר בקר וכבש, שמקורו בשחיטה שחורה ברשות הפלשתינית, לתוך ישראל. מדובר בסחורות בשווי כ־567 אלף שקלים, שאינה ראויה למאכל אדם.

יצוין כי תקופת "לפני החגים" מאופיינת בדרך כלל בעלייה בניסיונות ההברחה של בשר שמקורו בשטחי הרשות הפלשתינית ובעלייה בשחיטה שחורה. בשבוע האחרון בלבד נתפסו והושמדו בצו רופא וטרינר 11,250 טונות בשר בקר וכבש, שניסו להבריח לתוך שטחי ישראל בארבעה מקרים שונים.

רואי קליגר, מנהל היחידה המרכזית לאכיפה ולחקירות במשרד החקלאות אמר כי "המשרד רואה בחומרה כל מקרה של שחיטה שחורה ומכירה של בשר לא מפוקח. על כן אנשי המקצוע פועלים באופן מתמיד כדי לאכוף את החוק. כל זאת לטובת שמירה על בריאות הציבור".

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel