אביעד הכהן

על חוט השערה: ארוכה הדרך לזיכוי זדורוב

Israel Hayom - - עַמוּד רִאשׁוֹן - פרופ' אביעד הכהן

כלל סופיות הדיון הוא מעקרונות היסוד במשפט. משנסתיים משפט, הוכרע הדין, מוצו כל הליכי הערעור ונגזר דינו של המורשע, אין עוד דרך חזרה.

כלל זה מבטיח כי חשוד במעשה עבירה שיצא זכאי בדינו לא יעמוד פעם נוספת בסיכון של הפללה, ומי שיצא חייב בדינו ירצה את העונש שנגזר עליו, ולא יעורר בכל פעם ספק בלב קורבנותיו ובלב הציבור כולו שמא אינו אשם אלא מישהו אחר.

יש בסופיות הדיון כדי להגביר את אמון הציבור במערכת עשיית הצדק, ולא פחות חשוב: שימת סוף פסוק לפצע שנפער ומבקש להירפא.

אכן, משפט אינו מתמטיקה. הוא פרק ב"מדעי החיים". לא אלה שבפקולטה למדעי הטבע, אלא אלה שברחוב ובבית, בבית הספר ועל חוף הים. החיים מורכבים ורבי פנים, ואחד הכללים הגדולים בהם הוא שלכל כלל יש יוצא מן הכלל. כך, למרות סופיות הדיון, החוק מאפ שר, אמנם במקרים נדירים ביותר, לקיים "משפט חוזר" כאשר מתג לות ראיות חדשות ומשמעותיות העשויות להטיל ספק ממשי בתו צאות ההליך הקודם.

עיקרון זה עולה בקנה אחד עם עמדתו המסורתית של המשפט הע ברי, שלפיה כאשר אדם יצא זכאי בהליך פלילי תם הדיון. אך אם יצא חייב בדינו ונידון להריגה, אפילו יצא בדרכו למקום שבו מבצעים את גזר דין המוות ופתאום בא אדם שמ בקש ללמד עליו זכות - מחזירים אותו לבית הדין ומאפשרים לשופטים לשמוע את הראיה החדשה, שמא זו תסתור את המסקנה הקודמת ותזכה אותו.

גם בחלוף תריסר שנים, הפרשה הטרגית של רצח הילדה תאיר ראדה מסרבת לשקוע. חלק מהראיות בזירת הרצח היו תלויות "על חוט השע רה", פשוטו כמשמעו, וזיהוי מקורן עשוי להצביע על הרוצח. עם זאת, יותר מאשר החלטה משפטית מושכלת, דומה שהבדיקה המחודשת של אחת השערות שנמצאה בזירת הרצח היא עוד אחד מפירות הלחץ הצי בורי שמלווה פרשה זו שנים רבות, כמו גם אי האמון שמביעים חלק מבני משפחת ראדה ברשויות החקירה ותחקירים צעקניים בתקשורת.

ספק רב אם יהיה די בבדיקה המחודשת שעליה הורתה הפרקליטות כדי לסתור את הבניין שבנו הערכאות השונות שדנו ודשו בפרשה, שוב ושוב, וקבעו למעלה מכל ספק את אשמתו של זדורוב.

אפשר שהגיעה העת לשים סוף פסוק לפרשה כואבת זו. היה ולא ייעשה כן, ימשיך הפצע לדמם וחרושת השמועות רק תגבר ותמשיך להזין את הכאב והצער, כמו גם את הפיחות באמון הציבור ברשויות החוק, ללא הפסק.

אפשר שהגיעה העת לשים סוף פסוק לפרשה כואבת זו. היה ולא ייעשה כן, ימשיך הפצע לדמם וחרושת השמועות רק תגבר ותמשיך להזין את הכאב והצער, כמו גם את הפיחות באמון הציבור ברשויות החוק

צילום: יוסי זליגר

פרקליטו של זדורוב, עו"ד ירום הלוי, אתמול

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.