אחרי חשיפת "ישראל היום": מבצע חיסונים נגד חצבת

המבצע יתמקד במבוגרים - לראשונה זה עשרות שנים ● ביקורת במערכת הבריאות: "זה לא מספיק" ● מחדל החצבת: התחקיר המלא מחר ב"שישבת"

Israel Hayom - - חדשות - רן רזניק ובת חן אפשטיין אליאס

בעקבות הגילויים בתחקיר המיוחד של מוסף "שישבת" על מחדלים בטיפול בהתפרצות החצבת: משרד הבריאות פותח במבצע חיסונים למבוגרים והודיע אתמול על השקתו של מסע הסברה לציבור. לדברי רופאים בכירים במ ערכת הבריאות, מבצע כזה לא היה בארץ זה עשרות שנים.

אתמול פורסמה ב"ישראל היום" ידיעה על חלק מממצאי התחקיר ומחר יתפרסם התחקיר המלא. בת חקיר מובאות טענות של רופאים ומ נהלים בכירים על שורה של מחדלים במשרד הבריאות שהביאו להתפר צות החצבת בהיקף שלא היה בישראל שנים רבות.

מחלת החצבת עלולה לגרום לפ גיעות נוירולוגיות קשות ואף למ וות, ועל פי נתוני משרד הבריאות נדבקו עד כה השנה בנגיף כ 1,400 ישראלים, לעומת 34 בלבד ב ;2017 יותר מ 30 אלף ישראלים נחשפו לחולים והיו בסכנת הידבקות; ולפ ני שבוע מתה תינוקת בת שנה וחצי בירושלים.

ל"ישראל היום" נודע כי נציגי נפת רמלה במשרד הבריאות הודי עו אתמול לקופות החולים, כללית, מכבי, לאומית ומאוחדת, כי המשרד יוצא לראשונה "במבצע חיסונים למ בוגרים שלא חוסנו" במודיעין עילית, שבה שיעור המתחסנים נמוך במיוחד. החיסונים יינתנו כבר ביום שני הק רוב לתושבים בני .14-61

תחקיר "שישבת" מעלה כי ההת פשטות הלא מבוקרת וההמונית של החצבת בישראל נגרמה כתוצאה משורה של מחדלים וכשלים במשרד הבריאות שגרמו להתפשטות המחלה המסוכנת והביאו לשחיקה קשה במ ערך החיסונים בתחנות טיפות החלב. לדברי הבכירים, חלק מהבעיות הק שות בהתנהלות משרד הבריאות נוב עות מכך שלא הוחלט לבצע ולתקצב מבצע חיסונים ממלכתי שבמסגרתו יחוסנו בחינם אלפי ישראלים בקופות החולים ובמרפאות משרד הבריאות. הכוונה היא לכל מאות אלפי היש ראלים המבוגרים שלא חוסנו באופן מלא )הישראלים ילידי השנתונים .(1957-1977 טענות נוספות הן על כך שמשרד הבריאות לא עשה כמעט דבר על מנת להתמודד עם סרבני החיסון ועם הרופאים שמפיצים מידע כוזב על הסכנות בחיסונים. כמו כן, טענות על כך שהמשרד לא שיפר את תפקוד תחנות טיפות החלב, שבהן ניתנים מרבית החיסונים, אף על פי שעוד ב 2014 התריע מבקר המדינה על המחדלים בתחום.

רופאים ומנהלים בקופות החולים ובבתי החולים שעימם שוחחנו מתחו ביקורת נוקבת על ההחלטות שקי בלה צמרת המשרד, ובמקרים רבים, על ההססנות הרבה בקבלת ההחל טות בזמן אמת. אלה, לדברי הרו פאים, הובילו את המדינה אל סיפו של משבר רפואי שמאיים להיות מה חמורים בתולדותיה. חלק מהטענות הועלו בשבועות האחרונים בפורומים פנימיים של המשרד.

הרופאים והמנהלים הבכירים אומ רים כי גם הצעדים החדשים שנקטה השבוע הנהלת משרד הבריאות אינם מספקים. הצעדים כוללים תוספת של אחיות לירושלים והרחבת שעות העבודה של תחנות טיפות החלב. לטענתם מדובר בצעדים "קטנים והססניים שרק ממחישים את חוסר ההנהגה של משרד הבריאות והמחדל שמתנהל כאילו אין כאן מצב חירום". התחקיר המלא יתפרסם ביום שישי במוסף "שישבת".

צילום: משרד הבריאות

חיסונים לחצבת

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.