חוק יסוד ההתגברות מגיע לוועדת השרים

עפ"י ההצעה: סמכות הפסילה תישמר רק להרכב מלא של כל שופטי העליון, שיחליטו על כך פה אחד

Israel Hayom - - חדשות - יאיר אלטמן

ועדת השרים לענייני חקיקה אמורה לדון היום בחוק יסוד: ההתגברות של ח"כ יואב קיש ויואב בן צור. מדובר בגרסה שונה ממה שהציעה שרת המשפטים, איילת שקד. ההצעה המקורית של שקד תחומה לנושא המסתננים, וראשי המפלגות צפויים לדון בה כבר ביום רביעי הקרוב.

ההצעה הנוכחית מבקשת להציב מג בלה ליכולתו של בית המשפט העליון לפסול חוקים של הכנסת. על פי ההצ עה, רק בכינוס של כל שופטי העליון וברוב מוחלט של פה אחד, יהיה אפשר לפסול חוק של הכנסת. בדברי ההצעה לחוק נכתב "חוקים שחוקקו על ידי הכ נסת נפסלו פעם אחר פעם על ידי בית המשפט, וזאת מבלי שהסמכות לפסי לה מוסדרת בחוק יסוד, מבלי שנקבעה פרוצדורה או הרכב לדיון בעניין ומבלי שעוגנה בחוק יסוד עליונותו של המ חוקק". בהמשך דברי ההסבר כתוב כי סמכות פסילת חוקים זו, היא לא עניין של מה בכך, "ועל כן החלטה חייבת להיות כאשר הדיון מתקיים בהרכב הכו לל את כל שופטי בית המשפט העליון וההחלטה מתקבלת פה אחד. כך ניתן יהיה לוודא ששימוש באמצעי הקיצוני של פסילת חקיקה ראשית, יתבצע רק במקרים שבהם מצאו כל שופטי בית המשפט סתירה ברורה וחדה בין הוראה ששוריינה בחוק יסוד לבין הוראותיו של החוק הרגיל".

חוק סער נדחה

בתוך כך, נדחה למועד אחר, הדיון ב"חוק גדעון סער" הקובע כי הנ שיא יוכל להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה רק על יו"ר מפלגה.

צילום: אורן בן חקון

בית המשפט העליון

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.