היועמ"ש סירב - אקוניס ייצג את עצמו בבג"ץ

Israel Hayom - - חדשות - יאיר אלטמן

שר המדע והטכנולוגיה, אופיר אקוניס, צפוי להגיע היום לבג"ץ ולבקש לייצג את עצמו בדיון, לאחר שהיועמ"ש אביחי מנד לבליט הודיע בתשובת המדי נה לבית המשפט כי לא יגן על עמדת אקוניס, ואף הצטרף לטי עוני העותרת.

מדובר בעתירה שהוגשה כנגד החלטתו שלא למנות את פרופ סור יעל אמתי לנגידה במועצת הנגידים של קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי, מכיוון שחתמה ב 2005 על עצומה התו מכת בסטודנטים ומרצים שסירבו לשרת בשטחים.

בתגובת המדינה נאמר כי עמדת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה היא שהחלטת השר חורגת ממתחם הסבירות ואינה ניתנת להגנה מבחינה מש פטית, ולפיכך יש מקום בנסיבות העניין להוצאת צו על תנאי בע תירה. זאת, כיוון שעמדת השר אינה מאזנת בצורה סבירה בין השיקולים הצריכים לעניין בנ סיבות הקונקרטיות. עמדה זו הובאה בפני שר המדע, אך השר נותר בהחלטתו שלא לאשר את מינויה של פרופ' אמתי.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.