מהלומה לתרזה מיי: ממשלתה הואשמה ב"ביזיון הפרלמנט"

Israel Hayom - - העולם - אלדד בק, כתבנו באירופה

בפרלמנט הבריטי החל אתמול הדיון הגורלי על אישור הסכם הברקזיט, שעלול לגרום להפלתה של ממשלת מיי. הדיון אמור להימשך חמישה ימים ולהסתיים בהצבעה דר מטית, שתתקיים ביום שלישי הבא.

מייד בתחילת הדיון ספגה ממשלת מיי שתי תבוסות צורמות, שנובעות מעריקת השמרנים: ממשלתה הואשמה בביזיון הפרלמנט וצירי הבית החליטו להעניק לעצמם, ולא לממשלה, את הס מכות העליונה להחליט על הברקזיט.

רוב סיעות הבית - בכלל זה מפלגת "היוניוניסטים" הצפון אירית, שהעניקה עד כה לממשלת המיעוט של מיי רשת ביטחון, הגישו הצעה לסדר היום הקוראת להאשים את ממשלת מיי בביזיון הפ רלמנט. זאת, מאחר שהממשלה סירבה, בניגוד לתקנות, לפרסם במלואה את חוות הדעת המשפטית שהגיש היועץ המשפטי לממשלה על הסכם הברקזיט. ההצעה זכתה לרוב של 311 מחברי הפ רלמנט לעומת 293 שהתנגדו לה. היועץ המשפטי, ג'ופרי קוקס, פרסם שלשום את עיקרי חוות הדעת שלו. עם זאת, כל המפלגות בפרלמנט - למעט השמרנית, דורשות לקבל את חוות הדעת המלאה, בטרם תתקיים ההצבעה על אישור או דחיית ההסכם. דוברי האופוזיציה טענו שעיקרי הכללים שהוצגו על ידי קוקס הם רק "תיאור של ההסכם".

בד בבד, חוות דעת משפטית נוס פת, שפורסמה אתמול מטעם בית הדין האירופי גם מעסיקה את המערכת הפו ליטית הבריטית. לפי המסמך, תוכל בריטניה לבטל באורח חד צדדי את הליך הברקזיט ולהישאר באיחוד האירו פי, ללא אישורן המוקדם של שאר המ דינות באיחוד ומבלי שניתן יהיה להטיל על בריטניה קנסות כספיים או תנאים פוליטיים כלשהם.

צילום: רויטרס

"מכתב האלוהים"

צילום: רויטרס

תרזה מיי

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.