מנדלבליט הכשיר את המאחז חרשה: "אין מניעה משפטית"

Israel Hayom - - חדשות - יאיר אלטמן

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, נתן את הסכמתו להכשרת המאחז הבלתי חוקי חרשה שבמטה בנימין.

מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המ שפטים נתנה אמש חוות דעת מש פטית, בהסכמת מנדלבליט והודות לצעדים שנקטה השרה איילת שקד, המכשירה את דרך הגישה ליישוב חרשה. המשמעות היא כי היישוב יוכשר מבחינה חוקית באופן מיידי וכבר ניתן יהיה להגיש תב"ע לה כשרתו. זאת, באמצעות פתרון של סלילת כביש שמעליו מניחים בטון, ועל הבטון אדמה שתאפשר לפלסטי נים להמשיך לגדל את העצים שלהם.

חוות הדעת תאפשר בעתיד להפקיע לצמיתות את הקרקע. "עד כה, לא עלה בידי המ דינה להסדיר את הבניה במ קום, נוכח העובדה שהדרך המו בילה לחורשה איננה מוסדרת, והיא עוברת בחלקה על מקרק עין פרטיים", נכתב בחוות הדעת. יועמ"ש איו"ש אייל טולדנו הע ביר חוות דעת לפיה ניתן להסדיר דרך גישה ליישוב באמצעות חפי רת מנהרה בקידוח אופקי או בא מצעות הקמת גשר עילי, כל עוד אין בהם כדי לפגוע, ולו באופן זמני, בשימוש הסביר במקרקעין. בעבר קבע היועמ"ש מנדלבליט: "ניתן כבר כעת לקבוע... כי אין עוד למצוא מניעה משפטית עקרונית בקידום המלצת צוות ההסדרה בדבר הסדרת דרך הגישה ליישוב חרשה באמצעות הפקעה לצרכי ציבור". כעת, בחוות הדעת החדשה נקבע כי "לאור האמור, ובשם לב לצורך שהוגדר על ידי הדרג המדיני בכל הנוגע לעניין שבפנינו, סברנו בנ סיבות העניין של הפקעת דרך הגי שה לחרשה כי יש מקום לנקוט בדרך של הפקעת זכות החזקה והשימוש באופן זמני בשיטת "החפירה והכי סוי", על מנת להביא לביצוע מהיר של הדרך כבקשת הדרג המדיני". שרת המשפטים איילת שקד: "מת חילת הקדנציה הנוכחית שמתי לי למטרה לנרמל את חיי התושבים ביהודה ושומרון ולהכשיר כמה שיותר ישובים. עברנו משיח של פינוי לשיח של הסדרה. פעולות אלו מתווספות לחיזוק ההתיישבות".

צילום: יוגב

הכניסה לחרשה הלל/SPT

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.