הזינוק נמשך: עלייה בשכר הממוצע במשק; עומד על 10,395 ש'

Israel Hayom - - כלכלה - זאב קליין

חגיגת השכר במשק נמשמ כת. בחודש ספטמבר השנה עמד השכר הממוצע בישראל על 10,395 שקלים, עלייה בשיעור 2.4%% בהשוואה לחודש ספטממ בר .2017 מדובר ברצף של יותר מחצי שנה שבו השכר הממוצע בישראל גבוה 10,000ממ שקלים לחודש: באוגוסט השכר הממוצע היה 10,579 שקלים ובחודש יולי 10,7699 שקלים. כך עולה מנמ תונים שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

אבל רק 1.23 מיליון שכירים, 34%.7% מכלל השכירים, השתמ כרו שכר ממוצע גבוה מהשכר הממוצע הארצי. מנגד, 2.31 מיליון שכירים, 698.3% מהשמ כירים בישראל, השתכרו שכר הנמוך מהשכר הממוצע הארצי. יתרה מכך, השכר החציוני, של 50% מהשכירים בישראל, נמוך 69,800ממ שקלים לחודש. השכר הממוצע הגבוה ביותר נרשם בסמ פטמבר בהיימטק, 21,959 שקלים, והשכר הממוצע הנמוך ביותר שולם למוזגים ולמלצרים בבתי קפה ובמסעדות - 4%,959 שקמ לים. השכר בהיימטק גבוה פי 2.1 מהשכר הממוצע הארצי, וגבוה פי 4%.4% מהשכר הממוצע הנמוך ביותר - בענף האירוח והאוכל.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.