אם ההסכמים טובים, למה הם מוסתרים מהציבור

Israel Hayom - - חדשות - רן רזניק | פרשנות

בשנים האחרונות כבר חתמו קופות החו לים ומשרד הבריאות עם חברות התרופות על עשרות הסכמי "חלוקת הסיכון", שאפשרו הכנסת עשרות תרופות חדישות ויקרות מאוד לסל התרופות לטובתם של עשרות אלפי חולים. למעשה, חלק מהתרופות האלה כלל לא היו מוכנסות לסל ללא הסכמים אלה, ולכן אפשר לומר שהיתרונות של הסכמים גדולים מהסכנות ומהחסרונות שלהם. למעשה, בזכות ההסכמים הצליח משרד הבריאות להגדיל בפועל במאות מיליוני שקלים את התקציב השנתי של סל הת רופות מעבר לתקציב החסר שהממשלה הקציבה, ובכך אפשר לראות הישג משמעותי של משרד הבריאות - ויש להחמיא לו על כך.

ההסכמים הם גם אחד הכלים המרכזיים של משרד הבריאות וקופות החולים להתמודד עם המחירים המופרזים של תרופות חדשות, עד כדי כך שלפני שנה אמר יו"ר ועדת סל התרופות, פרופ' רוני גמזו, שמדובר לעיתים ב"מחירים חזיריים" שאסור להסכים איתם. ההסכמים הם גם אמצעי מוצלח להתמודד עם תרופות חדישות ויקרות מאוד שהמחקרים מראים שהן יכולות להציל חולים, אבל יש חשש במערכת הבריאות שיהיה פער גדול בין ההבטחות הגדולות לבין ההצלחות הרפואיות אצל החולים עצמם.

ואולם, אם ההסכמים טובים כל כך לציבור, מדוע משרד הבריאות מתעקש להסתיר אותם ולהפוך אותם לחשאיים ולסודיים? עד כדי כך גדולה אצל משרד הבריאות החשאיות, שבפר סום השנתי של המשרד על התרופות החדשות שנכנסו לסל, כמו הפרסום שהיה בתחילת החו דש, הוא מסתיר לחלוטין הסכמים אלה ולמעשה מוסר לציבור מידע חלקי שעלול להיות אפי לו ממש במכוון מטעה ומוטעה, ביחס לעלות האמיתית של התרופות החדשות שנכנסו לסל וביחס למעורבות הישירה של חברות התרופות במימון של הסל.

ומה באמת יש למשרד הבריאות להסתיר? ההסכמים של חברות התרופות עם משרד הב ריאות וקופות החולים מחייבים בקרה שוטפת והדוקה של משרד הבריאות על קופות החו לים, אלא שעד עכשיו הראה המשרד שהבקרה הזו רופפת וחלקית מאוד. בנוסף, ההסכמים האלה מחזקים את הקשר העסקי והרפואי בין חברות התרופות לבכירי הרופאים והמנהלים קופת החולים, וגם בתחום זה מחויבת בקרה שוטפת של משרד הבריאות, שעד עכשיו לא הראה רצינות מספקת גם בתחום זה. ההסכמים כוללים גם מכסות של חולים, שלפיהן מחו לק מימון התרופה החדשה בין קופת החולים לחברות התרופות, וכתוצאה מכך עלול להיות מצב שבו ינסו קופות החולים לווסת, לתמרן ולמנוע את מתן התרופות החדשות לחולים הזקוקים לה. וכבר היו תלונות חמורות, שבהן ניתן היה לראות שקופות חולים ניסו למנוע מחולים קבלת תרופות חדשות ויקרות, אף שנ כנסו לסל, ולא תמיד משרד הבריאות מטפל ברצינות ובמהירות בתלונות אלה. על כל אלה חייב משרד הבריאות לפקח, והחשאיות סביב ההסכמים מונעת זאת.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.