הממשלה תבקש מבג"ץ ארכה נוספת לחוק הגיוס

בגלל מערכת הבחירות: משרד המשפטים יבקש מבית המשפט להאריך את השהיית הצו עד יולי ● "לאפשר לממשלה החדשה להידרש לסוגיה המורכבת"

Israel Hayom - - חדשות - יהודה שלזינגר

בהמולת מערכת הבחירות נדחק חוק הגיוס לשוליים, אך כצפוי, הוא ימשיך לעמוד על סדר היום ולהעסיק גם את הממשלה הבאה. ל"ישראל היום" נודע כי במ שרד המשפטים מכינים בימים אלה פנייה נוספת לבג"ץ, בבקשה לדחות את הכרעתו בסוגיית חוק הגיוס. במ שרד יסבירו כי מדובר בתקופת בחי רות, וכי קשה להגיע להסכמות ול גיבוש מתווה בתקופה כזו.

בבקשה, שתוגש לבג"ץ, נכתב כי "בכדי לאפשר לממשלה החדשה שתו קם לאחר הבחירות הכלליות, כמו גם לכנסת ה ,21 להידרש לסוגיה המורכ בת, לבקשת ראש הממשלה ושר הביט חון ועל דעת היועץ המשפטי לממשלה - מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על הארכה נוספת של תקופת השהיית הצו המוחלט, כך שבטלותו בעקבות התיקון תיכנס לתוקפה ביום ,28.7.19 בתום שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת ה ."21

כזכור, בתחילת חודש דצמבר האח רון אישר בג"ץ לממשלה ארכה עד 15 בינואר לחוקק חוק גיוס חדש. בהחל טת השופטים נכתב כי "לאחר שעיינו בבקשה ובתגובות שהוגשו, אנו נעת רים לבקשה בחלקה ודוחים את מועד בטלותו של החוק".

השופטים, שדנו אז בעתירה בהר כב מורחב, פסקו כי החוק לא ישונה כעת, אף על פי שתוקפו היה אמור לפוג ובמקומו אמור היה להיכנס לתו קף חוק שירות הביטחון, המחייב גיוס של כלל האזרחים במדינה. המדינה הגישה בקשה לדחייה של ארבעה חו דשים, אך קיבלה ארכה של חודש וחצי.

בבקשת הדחייה הקודמת נכתב כי "התפטרותו של ח"כ ליברמן מתפקידו כשר ביטחון ופרישתה של מפלגת יש ראל ביתנו מהממשלה, הובילו לזעזוע בקואליציה, הנשענת כיום על 61 חברי כנסת. לפיכך, במצב הקיים, לעת הזו, אין רוב בקואליציה לנוסח החוק שגו בש על ידי מערכת הביטחון ואשר עבר קריאה ראשו נה, באופן שמחייב היע רכות מחדש בכל הנוגע להליכי חקיקה רגישים כגון אלו". כזכור, לפני שלו שה שבועות פורסם לראשו נה איום של הח"כים החרדים שלא להשתתף יותר בדיונים של הוועדה, שמונתה בכנסת לדון בגיבוש חוק הגיוס. הח"כים החרדים טענו כי ראש הממשלה, באמצעות יו"ר הקואליציה דודי אמסלם, לא מתכוון לשנות את החוק ולהגישו לכנסת. העניין עורר תרעומת, ולמחרת התיישבו ראשי הקואליציה והחליטו על פיזור הכ נסת והליכה לבחירות.

צילום ארכיון: קוקו

חרדים בלשכת הגיוס

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.