בית המשפט: בזק לא פעלה כמונופול

ביטול תביעה ייצוגית נגד החברה מערער על אחת מהנחות היסוד של תיק 4000

Israel Hayom - - חדשות - עקיבא ביגמן

יש בכוחו של פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי תל אביב יפו לערער על אחת מהנחות היסוד של תיק .4000

כזכור, אחת ההנחות של תיק 4000 היא שנתניהו כשר הת קשורת דאג להטבות רגולטו ריות עבור בזק, תמורת סי קור חיובי באתר 'וואלה!'. אחת ההטבות הרגולטוריות המדוברות נגעה להקלות שקיבלה החברה לכאורה בתחום הטלפוניה הק ווית, שאפשרו לה לנצל את מע מדה המונופוליסטי כדי להציע שירותים במחיר שפוגע בתחרות.

הנחה זו עמדה למבחן בתבי עה ייצוגית שהוגשה נגד בזק באוגוסט 2015 ובה נטען כי "בזק ניצלה אינטגרציה אנכית ומונופוליסטית זו בכדי לתמחר את שירותיה באופן שהגביל את יכולת מתחרותיה להציע שי רותי טלפוניה נייחת במחירים תחרותיים". בכך, על פי הת ביעה, "דחקה בזק את מתחרו תיה והגבילה את יכולתן לגייס לקוחות ולהגדיל את נתח השוק שלהן, אפילו אם היו הרבה יותר יעילות ממנה, באופן שהיה מביא להפחתת מחירים ארוכת טווח בשוק הט לפוניה הנייחת".

התביעה נדונה במשך תקופה ארוכה, כאשר במקביל נדון הליך דומה בבית הדין להגבלים עס קיים בירושלים, שבסופו הודיע הממונה על ההגבלים כי אין ראיות לכך שבזק ניצלה לרעה את מעמדה כמונופולית בשוק הטלפוניה הנייחת. בעקבות כך, בוטלה התביעה הייצוגית מיסו דה, התובעים נסוגו מתביעתם ובית המשפט המחוזי בתל אביב אישר זאת בתוקף של פסק דין. כך, על פי הודעה שמסרה בזק לבורסה אמש.

פסק דין זה, יחד עם פסק הדין בבית המשפט להגבלים עסקיים, מערער באופן משמ עותי על הנחת היסוד של תיק ,4000 שלפיו בזק נהנתה מה טבות רגולטוריות ומהקלות שונות ביישום רפורמת השוק הסיטונאי בטלפוניה הקווית.

בלוגר התקשורת אבי וייס, העורך הראשי של אתר "טל קום ניוז", המנתח את פסק הדין באתרו, טוען: "שני בתי משפט מחוזיים, זה אחר זה )בהפרש זמן די קצר(, אישרו בפסקי דין, שנעשו על דעת כל הצ דדים )כלומר: אלה פסקי דין חלוטים(, את מה שאני ניתח תי על סמך מסמכים שהצג תי באתר, בהם הראיתי כי אין הוכחות לכך שבזק ניצלה את כוחה המונופולי סטי כדי לפגוע במ תחרותיה, וכי ממילא לא ניתן לטעון כי הם נהנו מהטבות רגולטו ריות בתחום או מהעלמת עין מצד המשרד".

הדבר מצטרף לחולשות נו ספות של התיק שמציג וייס. בין היתר, ביחס לטענה שנת ניהו אישר את מיזוג בזק יס כדי להיטיב עם הבעלים שאול אלו ביץ'. וייס מציג מסמכים, שמהם עולה כי המיזוג זכה לאישורים של שלל סוכנויות רגולטוריות ועמד גם בביקורת שיפוטית בכמה ערכאות. כמו כן, מראה וייס כי שורת החלטות שקיבל משרד התקשורת בתקופת נת ניהו דווקא פגעה בבזק, ולעומת זאת היטיבה עם חברות אחרות, דוגמת הוט וסלקום.

צילום: יוסי זליגר

שאול אלוביץ'

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.