ריינהרד קלייסט )מגרמנית: תמי לימון; קרן, 193 עמ'(

Israel Hayom - - יום הזיכרון לשואה ולגבורה - עדי רובינשטיין

ספורטאים יהודים וקורותיהם בשואה עומדים במרכזם של ספ רים בודדים בעברית. זאת, אף שידוע כי ברוב המחנות התקיימו ליגות איגרוף ותחרויות משחקי כדור - לעיתים כדי לשעשע את הקצונה הנאצית ולספק אתנ חתה סדיסטית בשגרת המוות של המחנה.

זאת הסיבה לכך שהרומן הג רפי "המתאגרף" הוא אירוע בס פרות הישראלית. הרומן מגולל את סיפורו של הרצקו האפט, ונ כתב בתחילה כביוגרפיה על ידי בנו של האפט, אלן סקוט. הרו מן הגרפי של ריינהרד קלייסט, המבוסס עליה, פונה בנימה רכה יחסית לבני נוער, אך יתאים גם לקריאה של מבוגר.

הרצקו האפט הגיע לאושוויץ כנער יהודי פולני. קציני האס.אס במחנה זיהו מייד את גודלו הפי זי החריג, שבדיעבד הציל את חייו - והוא הפך לכוכב איג רוף בקרבות שנערכו במחנה בין אסירים, וביוזמת הקצינים הנאצים. אלן הספיק לשמוע את הסיפור מאביו רק לאחר שנים, לאחר שזה סירב לספר אותו.

קלייסט, אחד מאמני הקומי קס הבולטים בגרמניה, הצליח להוסיף לסיפורו של הרצקו את האפלה הנחוצה לו. איוריו מתא רים חשיכה אנושית במחנה, אך אינם גולשים לאימה. הרומן הגר פי שלו כתוב בצורה סוחפת, והד מויות מובעות היטב - במילה או שתיים או בריבוע קומיקס דומם שעדיף על כל אמירה.

התרגום מגרמנית של תמי לימון שומר על העגה ששתל קלייסט בגיבוריו, וגם לאחרית הדבר של העיתונאי הגרמני מרטין קראוס יש תרומה מכ רעת. באמצעותה אפשר להת וודע להיסטוריה של מתאגרפים יהודים במחנות )גם במחנות הע קורים(, ואף לתרומה של היהודים בייסוד ענף האיגרוף המקצועני בארה"ב )כולל השותפות שכפתה המאפיה האיטלקית(.

לכאורה, "המתאגרף" הוא "ספר שואה". אך ההתמקדות אינה בזוועה אלא במסע האנו שי של הרצקו האפט, ובספורט ככלי אנושי מכונן. ראוי שכל חובב ספורט יתוודע ליצירה זו.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.