Israel Hayom

"ביטחון הציבור קודם לתפילות"

"אוורור מקסימלי": בתי הכנסת לא מחכים להנחיות

- חנן גרינווד

עשרה ימים עברו מאז שחזרו המתחמים באופן רשמי לפ עילות מלאה, ויש חשש כבד מפני הפצת הנגיף בקרב המתפללים בבתי הכנסת.

הגבאים והאחראים לבתי הכנ סת עדיין מתלבטים כיצד עליהם לנהוג, זאת בהיעדר הנחיות ברו רות. באחד מבתי הכנסת במרכז הציעו שלא לאשר לחוזרים מחו"ל להגיע להתפלל בשבועיים הרא שונים לשהותם בישראל, אך ההח לטה לא התקבלה. בארגון העולמי של בתי הכנסת המליצו על עטיית מסיכות: "אנו קוראים לבתי הכנסת ולראשי הקהילות להמליץ למתפ ללים לחזור ולעטות מסיכה בזמן התפילות, זאת בעקבות העלייה בתחלואה והמלצת הדרגים המק צועיים על עטיית מסיכות בחללים סגורים", מסרו.

בבית הכנסת הגדול בירושלים, שסמוך לבתי מלון גדולים בבירה ומשמש אבן שואבת לתיירים מהארץ ומחו"ל, לא לוקחים סיכו נים. "קיבלנו החלטה להחזיר את המסיכות החל מהשבת הקרובה", אומר עו"ד זלי יפה, ממלא מקום מנכ"ל בית הכנסת הגדול. "היינו הראשונים שסגרו את בית הכנסת בגל הראשון, למרות שהתחוללה סערה ונאלצנו להסביר את עצמנו בכל תחנת רדיו וטלוויזיה בעולם, לרבות אל ג'זירה, אבל זו היתה ההחלטה הנכונה. אנחנו לא מח כים להנחיות, אלא יוזמים מתוך הבנה שביטחון הציבור קודם לת

פילות. כרגע אנחנו לא חושבים על סגירת בית הכנסת, אף שאין ספק שיש חשש כזה", מבהיר יפה.

במודיעין ובבנימינה, שני מוקדי ההתפרצות, לא יצאה כרגע הנ חיה רשמית וגורפת לעטות מסיכה בבתי הכנסת, והחלטה זו מתקבלת בינתיים על ידי כל גבאי ורב בית כנסת. בשוהם, השכנה למודיעין, כבר שוקלים בחיוב לצאת בקריאה שכזו. "זו שאלה שאני מוטרד ממנה בימים האחרונים", אומר הרב דוד סתיו, יו"ר ארגון רבני צהר ורב העיר שוהם. הוא ציין כי התייעץ בימים האחרונים עם רופאים, וככל הנראה הוא יוציא קריאה רשמית שכזו בתוך זמן קצר. "ככל הנראה אוציא קריאה למתפללי בתי הכ נסת לחזור ולעטות מסיכות עד יעבור זעם".

 ??  ?? "קיבלנו החלטה להחזיר את המסיכות החל מהשבת הקרובה"
"קיבלנו החלטה להחזיר את המסיכות החל מהשבת הקרובה"

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel