Israel Hayom

גנץ הוציא הודעה על הצוללות - סער מיהר להכחיש

עימות בין שרי הביטחון והמשפטים סביב הדרישה להקים ועדת חקירה בנוגע לרכש כלי השיט ● סער: "התנהלות גנץ לא מקצועית ולא מקובלת, אני השר הממונה"

- אריאל כהנא

שר הביטחון בני גנץ ושר המשפטים גדעון סער הת עמתו אתמול על רקע הקמת ועדת חקירה בנוגע לרכש הצוללות, זאת עשרה ימים בלבד לאחר מועד הקמת הממשלה.

הוויכוח החל בעקבות הודעה רש מית שיצאה מכיוונו של השר גנץ בשעות הבוקר, שלפיה הוא העביר ללשכותיהם של סער ושל שר האוצר אביגדור ליברמן טיוטת החלטה לה קמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר הפרשה. בלשכתו של שר המשפטים מיהרו להכחיש ולהודיע כי לא התק בל אצלם דבר, וכי אין אמת בהודעה שיצאה מטעמו של יו"ר כחול לבן.

"שר הביטחון בני גנץ העביר אתמול למשרדי האוצר והמשפטים טיוטת הצעה להקמת ועדת חקי רה ממלכתית, שתבחן את תהליכי הרכש של ספינות המגן והצוללות", כך לשון ההודעה שנשלחה מטעמו של גנץ.

עוד נכתב כי "בכוונת גנץ להניח את הצעת ההחלטה בממשלה לק ראת הישיבה שתתקיים ביום ראשון, זאת לאחר קבלת הערות המשרדים הרלוונטיים".

בלשכת שר המשפטים וב קואליציה זעמו על גנץ, וגורמים טענו שכמעט מדי יום הוא מוציא הודעות לעיתונות, שבהן הוא מציג את עצמו כמי שמנהל למעשה את סדר היום של הממשלה, לדבריהם.

כך היה בעת שהזדרז לתפוס בע לות על ועדת החקירה לאסון מירון, כשפרסם דרישה להציג את הפרו טוקולים של ישיבות הממשלה בעת דבר הקורונה, וכעת, כשהוא מוביל פומבית כוונה להקים ועדת חקירה לפרשת הצוללות, הסבירו.

בלשכתו של שר המשפטים גד עון סער האשימו את גנץ בשקר, וטענו שבמשרד לא התקבלה כל הצעה מטעם גנץ לחקור את פרשת הצוללות. "בלשכת שר המשפטים לא התקבלה, לא אתמול ולא היום, טיוטת הצעה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לעניין הצוללות", נכתב.

ימינה: "לא בהסכמים"

זמן קצר לאחר הודעתו של שר המשפטים, פרסמה לשכתו של גנץ פרטים נוספים על מסירת הטיוטה בנוגע לפרשת הצוללות. "הצעת ההחלטה בנוגע לוועדת החקירה לצוללות הועברה אתמול בשעה ,16:46 באמצעות הייעוץ המשפטי למערכת הביטחון, לגורמי המקצוע הרלוונטיים במשרד המשפטים, לאחר שיחת תיאום בנושא. שיחות בנוגע להצעה התקיימו גם בין לשכות הש רים", דיווחו אנשיו של שר הביטחון.

קרב התגובות נמשך, כאשר גד עון סער השיב גם על הודעה זו: "סעיף 4 )ו( לתקנון עבודת הממשלה קובע כי לא תוגש על ידי שר הצעת החלטה לממשלה הנמצאת בסמכות שר אחר, ללא עמדת השר האחר. לפי סעיף 31 לחוק ועדות חקירה תשכ"ט ,1968 השר הממונה על החוק הנ"ל הוא שר המשפטים".

עוד אמר: "במוצ"ש - לאחר של שכת שר הביטחון פרסמה הודעה לתקשורת בנושא - הובהר לה מל שכת היועמ"ש כי יש להעביר כל פנייה בנושא דרך שר המשפטים.

"ההתנהלות שלפיה ממהרים להוציא לתקשורת הודעות על הצ עות, לפני קיום דיון, תיאום ועבודת מטה, אינה מקצועית ואינה מקוב לת. שר המשפטים מתכוון לשמור על נוהלי עבודה מתוקנים", סיכם.

מפלגת ימינה מסרה: "זה לא חלק מההסכמים הקואליציונ­יים ולכן אין זה רלוונטי".

 ?? צילום: הרצי שפירא, ארכיון ?? צוללת של חיל הים
צילום: הרצי שפירא, ארכיון צוללת של חיל הים
 ?? צילום: אורן בן חקון ?? גדעון סער
צילום: אורן בן חקון גדעון סער
 ?? צילום: אורן בן חקון ?? בני גנץ
צילום: אורן בן חקון בני גנץ

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel