Israel Hayom

בית המחבל מצומת תפוח ייהרס

- יאיר אלטמן

בג"ץ דחה את עתירת משפחת המחבל שרצח ביריות את יהודה גואטה ז"ל בחודש מאי האחרון, וקבע כי ביתו של המחבל מונתצא שלבי בכפר תורמוס עיא ייהרס. בפיגוע נפצעו עוד שני צעירים, האחד באורח קשה והשני באורח קל. השופטים יצחק עמית, דוד מינץ ועופר גרוסקופף כתבו בה חלטתם כי "נסיבותיו של האירוע מלמדות על פיגוע אכזרי וקשה בו נקטפו חייו של המנוח בדמי ימיו". שלבי נעצר ימים ספורים לאחר הפיגוע בפעילות משולבת של השב"כ, צה"ל ומשטרת יש ראל בכפר סמוך.

אלון שוורצר, ראש אגף מדי ניות בתנועת "אם תרצו", התייחס לדיון שנערך בבג"ץ בנושא, ותקף את בית המשפט על הת ערבותו בו: "המציאות העקומה בה מדיניותה הביטחונית של יש ראל נעמדת דום עד פסיקת שו פטי בג"ץ בנושא לא מתקבלת על הדעת, ופוגעת בצורה ישירה בהרתעה הישראלית נגד הטרור. בנוסף לכך, יש לפעול לעצירת המימון הזר לארגונים שמגישים עתירות סדרתיות נגד המדיניות הביטחונית של ישראל".

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel