Israel Hayom

מצעד האיוולת של הממשלה חייב להסתיים

- חיים שיין

בחודש יולי ,1415 יאן הוס - ממבשרי הרפורמציה הפרוטסטנטי­ת - הועלה על המוקד בהתאם להחל טת ראשי הכנסייה. כאשר הודלקה המדורה מתחתיו, ניגשה אישה זקנה והוסיפה, ברוב אדיקותה, כמה זר דים למדורה. יאן הוס הביט בה ואמר "הוי, תמימות קדושה". משפט מפו רסם שמאז ועד היום מציין תמימות שמשולבת בטיפשות.

ראשי קואליציית שמאל ער בים, שהוקמה באמצעות אופור טוניזם שמבוסס על העברת קולות מימין לשמאל, משוכנעים כנראה שהאופוזיצי­ה תנהג בתמימות קדו שה, ותשמש קביים על מנת לאפשר להם את המשך שלטונם. אם מישהו בקואליציה חושב שבאמצעות נפנוף בביטחון הוא יקבל תעודת ביטוח, הוא טועה. תפקיד האופוזיציה לעשות כל מאמץ על מנת להעביר את הממשלה הרעה מהעולם, ובהקדם. הנזק שה ממשלה גרמה לביטחון המדינה בתוך שבוע, מסוכן משמעותית מהאתגר הביטחוני שבאיחוד המשפחות.

ממשלה שוויתרה על עצמאותה ובלעדיות אחריותה לשלום אזרחיה, ומסרה אותם בידי ארה"ב, מסכנת את ביטחון המדינה יותר מכל נושא אחר. ממשלה שמוכנה לרמוס ברגל גסה את יהודיות המדינה ולהחליף אותה בפו סט ציונות ופוסט לאומיות, מייצרת סיכון ביטחוני מהמעלה הראשונה. קשה יהיה למצוא חיילים שימסרו את הנפש על מדינת כל לאומיה.

אם הקואליציה משוכנעת שבסו גיית איחוד המשפחות הפלשתיניות, כלומר אזרוח בנישואין, יש סכנה דמוגרפית וביטחונית - הרי שיש כמה דרכים חוקיות יעילות יותר מלהסת מך על הצעות הפשרה של אבתיסאם מראענה, שגילתה מומחיות דמוגר פית לפתרון הבעיה בזיכרון יעקב.

הפתרון הראוי נמצא בחוק הכניסה לישראל תשי"ב - .1952 שרת הפנים איילת שקד, ימנית לשעבר, יכולה להפעיל את סמכותה ולהסדיר את הכניסה לישראל. אם יש קושי בבג"ץ, הרי שתואיל הקואליציה לכבד את הכנסת ולחוקק את פסקת ההתג ברות. אם פתרון זה לא מקובל על הקואליציה - ישנה הצעת חוק מטעם האופוזיציה שיכולה לתת פתרון רחב, מהיר וכולל לסוגיה. מאחר שה קואליציה לא מוכנה לשתף פעולה, ברור שלא סוגיית הביטחון מעניינת אותה אלא הניסיון לשמר את הדבק הנוזלי על רע"מ והרשימה המשותפת, שגם השר יועז הנדל, ימני לשעבר, נתן לראשיה הכשר למהדרין.

מספיק עם נשף המסיכות, וקר נבל הצביעות של קואליציית הש מאל ערבים. מי שבישל אותה יאכל את התבשיל שהקדיח, ואל ינסה לגלגל עיניים לשמיים, בתקווה שהאופוזיצי­ה תהיה שטיח לגמגום הערכי והממשלי.

מצעד האיוולת של ממלכתיות תמימה וקדושה חייב להסתיים. מפלגות הימין חייבות לשנס מות ניים, להניף ברמה את האידיאולוג­יה ולאתגר את הממשלה החדשה. אסור ליפול בשבי רוחות פרוגרסיביו­ת שיהפכו את ישראל ממדינה יהודית למדינת כל לאומיה, ויאפשרו לאיראן נשק גרעיני. מי שמניעת איחוד המ שפחות הפלשתיניות חשוב לו, יצטרף לחקיקה שתסדיר את הנושא באופן מובהק, מבלי צורך בחלטורה חד שנ תית בצורת הוראת שעה.

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel