Israel Hayom

ציון טוויל נרצח על ידי אדם לוקה בנפשו - המדינה תפצה את משפחתו

- אבי כהן

שבע שנים לאחר רצח ציון טוויל ז"ל, בעל פיצוצייה מנ תניה, על ידי שלמה מרזן שלוקה בנ פשו, בית המשפט המחוזי בת"א קבע כי המדינה תפצה את משפחת טוויל בסכום של מאות אלפי שקלים. בהליך הפלילי נגד הרוצח, קבע השו פט כי הרשויות "התרשלו התרשלות חמורה" בטיפול במרזן. במסגרת הסכם פשרה בין משרד הבריאות, הפרקליטות והמשטרה לבין משפחת טוויל, שיוצגה על ידי הסיוע המשפטי במשרד המשפ טים, נקבע מתן הפיצוי בסכום של מאות אלפי שקלים.

כזכור, בשנת 2014 נרצח טוויל בד קירות סכין בפיצוצייה. הדוקר היה נתון תחת צו מרפאתי כפוי, לאחר שאושפז בכפייה עקב אירוע פסיכוטי. הוא שוחרר בתוך זמן קצר, בניגוד להמלצות גור מי המקצוע. בפסק הדין בהליך הפלילי צוין שמצבו הנפשי של הדוקר היה אחד הגורמים לדקירה, ולכן - אף שהיה כשיר לעמוד לדין - הוטל עליו עונש מופחת של 22 שנות מאסר בפועל.

בהמשך, עורכת הדין גלית לובצקי, שייצגה את המשפחה, הציגה תביעה נגד המדינה הכוללת רשלנות משרד הבריאות, שהביאה לכך שהצו המרפא תי לא נאכף, ולכן הדוקר היה במצב נפשי שגרם לו לרצוח; נוסף על כך, בגין רשלנות המשטרה והפרקליטות, שלא הקפידו לשמור על חומרי החקי רה וכך נחשפו בני המשפחה לחומרים שגרמו לזעזוע קשה.

 ?? צילום: אסף ברזינגר ?? זירת הרצח בנתניה
צילום: אסף ברזינגר זירת הרצח בנתניה

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel