Israel Hayom

לראשונה: לוחמי "יחידת הרפאים" קיבלו סיכת מסלול

- לילך שובל

לוחמי היחידה הרב ממדית "יחידת הרפאים" קיבלו הש בוע לראשונה את סיכת ״הלוחם הרב ממדי״ הייחודית, בתום מסע של עשרות קילומטרים. לוחמי היחידה התגייסו לצה"ל עוד לפני הקמת היחידה לפני כשנה וחצי, ועברו מסלול הכשרה ביחידות שונות בצבא.

במרכז הסיכה חרב, הספרה 8 עוטפת את החרב ובתוכה נמצאים חיצים שפונים לכיוונים שונים ויוצרים אפקט תלת ממדי. בניצב החרב מוצפן מספר היחידה.

היחידה הרב ממדית היא אחת מגולות הכותרת של התוכ נית הרב שנתית "תנופה" של הרמטכ"ל, רא"ל אביב כוכבי. ביחידה יכולות ולוחמי חי"ר, הנדסה, נ"ט, ארטילריה, מודי עין ואוויר, ולפי צה"ל, היא אמו רה להיות "גוף מתמרן רב זרו עי הפועל בכל זירות הלחימה", ו"תשמש חלוץ ליחידות המתמר נות בשדה הקרב העתידי ולפיתוח שיטות לחימה".

 ?? צילום: דו"צ ?? סיכת הלוחם החדשה
צילום: דו"צ סיכת הלוחם החדשה

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel