Israel Hayom

הלם מהאסון במיאמי: "אנו זקוקים לנס"

גורמים בקהילה היהודית ל"ישראל היום": "שמעו צעקות של לכודים, כ 100 תושבים עדיין נעדרים" ● עדכונים באתר ●

- אריאל כהנא

משבר מדיני חריף בין יש ראל לפולין בעקבות הצעת החוק שעלתה השבוע בפרל מנט הפולני, אשר מונעת למ עשה מיהודים לקבל פיצויים על הפגיעות שנגרמו להם בימי השואה. שר החוץ יאיר לפיד יצא בהתקפה חריפה על פולין בעקבות כך, ואמר כי ישראל תעמוד כנגדו כחומה בצורה. לדברי לפיד, החוק "אינו מו סרי ובלתי נתפס".

לפיד ציין כי הצהרת טרזין, שהתקבלה בשנת ,2009 קוראת לכל המדינות הרלוונטיות לפעול למען השבת רכוש יהודי שנגזל בתקופת השואה. לדבריו, "הצעת החוק הפולני, המונעת למעשה השבת רכוש יהודי או פיצוי תמו רתו לידי ניצולי השואה וצא צאיהם, היא עוול נוראי וחרפה הפוגעת בזכויותיהם של ניצולי השואה וצאצאיהם". לפיד הדגיש כי "חוק לא מוסרי זה יפגע קשות ביחסים בין המדינות".

עוד הוסיף שר החוץ כי "אנ חנו רואים בחומרה ניסיון למנוע את החזרתו של הרכוש שנגזל מיהודים בידי הנאצים )ועוז ריהם( במהלך השואה במדינות אירופה - לידי בעליו החוקיים.

שום חוק לא ישנה את ההיסטו ריה. זו חרפה שלא תמחק את הז וועות ואת זיכרון השואה. מדינת ישראל תעמוד כחומת מגן להגנה על זיכרון השואה ועל כבוד ני צולי השואה ורכושם. פולין, שעל אדמתה נרצחו מיליוני יהודים, יודעת מהו הדבר הנכון לעשות".

משגרירות פולין בישראל לא נמסרה תגובה לדברים.

אגב, ההתקפה החריפה של לפיד הופכת ב 180 מעלות את הקו שנקטה ממשלת נתניהו, שניסתה להבליג על החוקים הבעייתיים שפולין מעבירה וחיפשה נוסחאות פשרה.

 ?? צילום: אי.אף.פי ?? הבניין שקרס
צילום: אי.אף.פי הבניין שקרס

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel