Israel Hayom

השר פריג': "אם חוק האזרחות יעבור - אתפטר מהממשלה"

- דניאל רוט אבנרי

סערה סביב החוק שמאיים לפרק את הקואליציה: ח"כ עי סאווי פריג' ממרצ תקף בחריפות את חוק האזרחות בראיון לרדיו "מכאן", ואמר כי יוותר על תפ קידו בממשלה אם הוא יעבור. מדובר בכאב ראש נוסף לראש הממשלה החדש בנט, המנסה למצוא פתרונות לפלונטר הפו ליטי סביב הנושא. נוסף לכך, גם חברת הכנסת מטעם מפלגת הע בודה, אבתיסאם מראענה, הת ראיינה ברשת ב', ואמרה כי "חוק האזרחות הזה חייב לעבור שינוי, הוא לא יכול להמשיך להיות כל כך מפלה וגזעני. ליהודים מותר ולערבים אסור. עם חוקים כאלה כמו חוק הלאום וחוק האזרחות - היהודים הם גזע עליון. אין קשר לביטחון ישראל".

 ?? צילום: גדעון מרקוביץ' ?? השר פריג'
צילום: גדעון מרקוביץ' השר פריג'

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel