Israel Hayom

מרקל בהצהרת ממשלה אחרונה: "אירופה מהלכת על קרח דק"

בתום 16 שנות שלטון: מתקרבים לתום עידן הקנצלרית ● מרקל התייחסה לאתגרי היבשת: "דרושות הקמה של איחוד בריאות אירופי ותוכנית התאוששות כלכלית כלל־אירופית"

- אלדד בק ברלין

תחילת סופו של עידן מרקל כבר בפתח: כ־61 שנה לאחר שמונתה להיות האישה הראשונה המנהיגה את גרמניה, נערכת אנגלה מרקל לעזוב את השלטון.

קריסת הפופולריות הציבורית שלה בעקבות "משבר הפליטים" ופ תיחת גבולות גרמניה להגעה המו נית של מבקשי מקלט ומהגרים בלתי חוקיים הביאו את מרקל להודיע כבר לפני שלוש שנים על החלטתה שלא להתמודד שוב על תפקיד הקנצלר בבחירות הכלליות, שייערכו בספ טמבר הקרוב. אתמול נשאה מרקל בפני הבונדסטאג בברלין את הצה רת הממשלה האחרונה שלה, שעסקה במפגש הפסגה של מנהיגי האיחוד האירופי שהתכנס אמש בבריסל.

ללא טקסיות מיוחדת, ותוך שהיא שומרת כהרגלה על ענייניות נעדרת רגשות, הזהירה מרקל שלמרות הירי דה המשמעותית במספר החולים והנ דבקים בנגיף הקורונה ברחבי האיחוד האירופי והעלייה במספר המחוסנים - גרמניה ואירופה מהלכות "על קרח דק" בכל הנוגע למגיפה ומחויבות לגלות ערנות רבה לנוכח התפשטו תן של המוטציות החדשות של הנגיף.

מחיאות כפיים ארוכות

משבר הקורונה היה האתגר הג דול שעימו התמודדה מרקל בתקו פת כהונה שהיתה רצופת משברים אירופיים ובינלאומיי­ם, ובהם המש בר הפיננסי העולמי הגדול של ,2008 "האביב הערבי", משבר היורו ומש בר הפליטים. מרקל הדגישה בהצה רתה את חשיבות הקמתו של "איחוד בריאות אירופי", שיתמודד עם מש ברים עתידיים, ואת הצורך בתוכנית התאוששות כלכלית כלל אירופית שתאפשר לא רק השקעות בכלכלות המדינות החברות באיחוד, אלא גם יישום רפורמות כלכליות.

מרקל הרחיבה גם בסוגיית המשבר ביחסים עם רוסיה, והדגישה שהחוד שים האחרונים הוכיחו שעל האיחוד האירופי לגבש תגובות מתואמות ל"פרובוקציות הרוסיות". "הקרבה הגיאוגרפית והאחריות למדינות המז רח מחייבות אותנו למצוא תגובה הול מת לפעולות הרוסיות, אך גם לחפש מגע ישיר עם רוסיה ופוטין וגיבוש אג'נדה של אינטרסים הדדיים. לא מספיק שביידן מדבר עם פוטין".

בסוף נאומה זכתה מרקל למחיאות כפיים ארוכות מהרגיל, בעיקר מצי רי מפלגתה. כמה מהנואמים אחריה התייחסו בדבריהם לתקופת כהונתה. אנאלנה ברבוק, מועמדת מפלגת "הירוקים" למשרת הקנצלר, פנתה למרקל ואמרה: "אנשים רבים בגר מניה מודים על כך שבמצבי משבר ב 16 השנים האחרונות החזקת את אירופה יחדיו למרות התנגדויות משורות מפלגתך, אך לא מספיק רק לייצב את אירופה אלא צריך לחדש את ההבטחה שלה".

מנגד, אליס ויידל, מנהיגת רשי מת מפלגת האופוזיציה הימנית פו פוליסטית, "אלטרנטיבה לגרמניה", תקפה את מרקל על שקיבלה בתקו פת כהונתה שורת החלטות מוטעות שהזיקו לגרמניה. "המדיניות שלך פילגה את החברה הגרמנית".

 ?? צילום: אי.אף.פי ?? מרקל נואמת בברלין
צילום: אי.אף.פי מרקל נואמת בברלין

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel