Israel Hayom

הממשלה מקדמת "דירות עממיות"

-

המשבר הכלכלי הכבד שפקד את ישראל ב 1951 גרם לקפיצה משמעותית במחירי הדירות, שכן הציבור איבד את אמונו בלירה, וכל מי שיכלו להרשות זאת לעצמם השקיעו בנדל"ן.

ב 25 ביוני 1951 הניחה הממשלה בפני הכנסת הצעת חוק לעידוד הבנייה העממית, בדרך שתאפשר לאוצר המדינה להעניק ערבויות למשכנתאות הן לרשות הבונים והן לרשות הקונים, שבאמצעותן יוכלו לקבל בערבות המדינה הלוואות נוחות ממוסדות פיננסיים שונים שיאושרו על ידי שר האוצר.

הצעת החוק קבעה שההלוואות יינתנו לצורך בנייה או רכישת די רות של עד 90 מ"ר בלבד, בעוד מחיר המגרשים שעליהם ייבנו הב תים לא יעלה על שליש מהוצאות הבנייה. סילוק החוב יתבצע, על פי הצעת החוק, בתשלומים למשך עד 25 שנה, בריבית שלא תעלה על 5.5 אחוזים.

"אישור החוק המוצע יבטיח קפיצה נחשונית בבנייה העממית, ועד סוף השנה הבאה )1952( ייבנו כאן 48 אלף דירות", הצהיר שר האוצר, אליעזר קפלן. בדיון שהתפתח לגלג ח"כ יוחנן בדר מתנועת חרות האופוזיציו­נית ואמר כי "חוק זה הוא תמרון של מפא"י, המבקשת לר כוש לעצמה קולות נוספים לקראת הבחירות הקרובות". ח"כ עדה מימון ממפא"י השיבה ואמרה: "אתם באופוזיציה יודעים לראות רק שחורות".

חוק ערבות למשכנתאות אושר לבסוף על ידי הכנסת בקריאה שלי שית בפברואר ,1952 ובמהלך השנה שחלפה מאישורו נבנו בארץ 53,500 דירות עממיות.

מחסור בעץ מטרפד משלוחים של "ארגזי קרח" בקיץ החם, המדינה מציעה ערבות על משכנתאות, וחובבי האופנה מתענגים על סייל מיוחד של ביגוד מאמריקה ● זה מה שקרה השבוע בארץ לפני שבעה עשורים דייויד סלע

 ?? צילום: לע"מ ?? שיכון עממי ברמת אביב, אמצע שנות ה 50
צילום: לע"מ שיכון עממי ברמת אביב, אמצע שנות ה 50

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel