Israel Hayom

מקררים ליושבי המעברות

-

יצרני המקררים הלא חשמליים (שנקראו "ארגז קרח") קיבלו באמצע יוני 1951 הזמנה ממשלתית לספק 6,000 מקררים, לחלוקה בין יושבי המעברות. כעבור עשרה ימים התברר שההזמנה נתקלת בקשיים, שכן בארץ היה מחסור בעץ שממנו נבנו המקררים. אי לכך סופקו בשלב הראשון 1,000 מקררים בלבד, שנשלחו מייד למעברות באזורים החמים, דוגמת בית שאן ועמק הירדן. בדיון בכנסת תקף ח"כ תופיק טובי ממפלגת מק"י (המפלגה הקומוניסטי­ת הישראלית), ואמר: "כרגיל, יד ימין בממשלה לא יודעת מה יד שמאל עושה, והשאלה מה יגיע קודם: עץ לייצור המקררים - או החורף הקר".

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel