Israel Hayom

בית היולדות הגדול בארץ נחנך בקריה בת"א

-

ב 22 ביוני 1951 נערך בתל אביב טקס חנוכת בית היולדות העירוני החדש, שנודע לימים בשם בית חולים הקריה. המוסד השתכן בתוך מבנה בית הספר הטמפלרי של המושבה שרונה, שעמד נטוש מאז עזיבת הב ריטים את הארץ ב .1948

"ב 1951 היתה בתל אביב מצוקה גדולה של מיטות אשפוז ליולדות", מסביר ד"ר מיכאל שנהב, מנהל מחלקת יולדות בבית החולים ליס (איכי לוב), שחקר את ההיסטוריה של המיילדוּת בתל אביב. "נשים ממשפחות בעלות אמצעים ילדו בבתי חולים פרטיים קטנים בעיר, דוגמת דנצינגר, עין גדי, פרויד ואסותא. אחרות ילדו בבית החולים העירוני הדסה, ששכן ברחוב בלפור, ונשים רבות ילדו בביתן".

את טקס חנוכת בית היולדות החדש פתח ד"ר יהודה אריה אברמוביץ, גינקולוג בעל שם שאמר ש"עם כניסת היולדות לכאן אנו מטהרים בית טמא זה, ששימש בית ספר לילדי הנאצים". מנהל בית החולים החדש, ד"ר יוסף אשרמן, דיווח כי "בבית חולים זה תוכל היולדת לשהות שמו נה ימים אחרי הלידה, לעומת ארבעה בלבד שיכולנו לאפשר עד כה".

אורחי הטקס סיירו במקום, שהיה "בעל 150 מיטות אשפוז ושלוש קו מות המצוידות במיטב השכלולים", כדיווח כתב העיתון "דבר". על פי הדיווח, ביקורי היולדות במקום התקיימו בימים שני, חמישי ושבת לחצי שעה בלבד ,)14:30-14:00( והכניסה לילדים נאסרה.

ב 25 ביוני ,1951 שלושה ימים אחר טקס הפתיחה, נולד בבית החולים התינוק הראשון, ומברק בעניין נשלח לראש העיר, ישראל רוקח, ששהה באותו הזמן בחופשה בירושלים.

ב 46 שנות פעילותו נולדו בבית חולים ליולדות הקריה מאות אלפי תינוקות, ובמקום צמח דור של רופאים בעלי שם עולמי. ב 1997 נהרס המוסד, ועל שטחו הוקם ברבות הימים מגדל המטכ"ל של משרד הביטחון.

 ?? צילום: יצחק קלטר ?? בית החולים החדש, 1951
צילום: יצחק קלטר בית החולים החדש, 1951

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel