Israel Hayom

התנפלות על סייל החליפות

-

ב 21 ביוני 1951 נעמדו גברים רבים בתור בחזיתות חנויות רשת האופנה א.ב.ג. היה היום הראשון לסייל מיוחד, שאותו דאגה הרשת לפרסם בעיתונות ובמודעות כבר מתחילת החודש: "ב 21 ביוני תחל בסניפינו ברחבי הארץ מכירת אריגים משובחים מאמריקה, המתאימים באיכותם לתפירת מכנסיים וחליפות אווריריות לימי הקיץ החמים".

באמצע יוני דיווח עיתון "הארץ" כך על הסייל הססגוני: "האריגים הנוצצים בתריסר צבעים שונים כבר מוצגים בחלונות הראווה של רשת א.ב.ג בכל רחבי הארץ, ואלפי גברים מגיעים לצפות בפלא האמריקני, חלקם בגפם ואחרים עם בנות זוגם. אלה שביקשו לבצע רכישה מייד, נדחו על ידי הזבנים, שהפנו אותם לשלט בחלון הראווה שהודיע שהמכירה תחל רק ב 21 ביוני".

עם פתיחת הדלתות למכירה הסתערו המוני לקוחות, שהוכנסו לחנויות שישה בכל פעם. לא פחות מ 100 חייטים ברח בי הארץ עסקו בתפירת המכנסיים והחליפות לפי מידות שנלקחו מהלקו חות בחנויות, ומי שבו ששו להגיע בתוך יומיים מתחילת המכירה, נתקלו בשלט: "המלאי אזל".

"אני המום", אמר משה גולדמן, מנכ"ל א.ב.ג, לעיתון "מעריב" והוסיף ש"על כל זוג מכנסיים שמכרנו היו לנו עוד שישה לקוחות שלהם לא יכולנו לספק".

ימים ספורים אחרי סיום המכירה, פר סמה הרשת מודעה: "ללקוחותינו הנאמנים שלא הצליחו לרכוש - אל תיפול רוחכם! מלאי חדש של אריגים אמרי קניים כבר נמצא בדרך".

 ?? עיצוב: פרץ רושקביץ' ?? כרזה של בית האופנה א.ב.ג
עיצוב: פרץ רושקביץ' כרזה של בית האופנה א.ב.ג

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel