Israel Hayom

מזהים את החיילים הצעירים?

-

כשמתבוננים בתמונות חיילים משנותיה הראשונות של המדינה, קשה שלא להבחין בעובדה שישראל הוקמה בזכות צעירים ובני נוער שהתגייסו - ומייד נשלחו למשימות מבצעיות. היו בהם לוחמים שנראו "ילדים" ממש, דוגמת חלק מהמצולמים בתמונה הזו מ 1951 - לוחמי גדוד 13 של חטיבת גולני. מזהים מישהו מהחיילים, שאמורים להיות כיום בשנות ה 80 לחייהם? כתבו אלינו ל ,Shishabat@israelhayo­m.co.il ונשמח לפרסם את המידע

 ?? צילום: עמותת מורשת גולני ??
צילום: עמותת מורשת גולני

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel