Israel Hayom

לצפון באהבה

קבוצת גשם החזקות הצטרפה למאמץ הלאומי לחיזוק אזור הצפון. החברה בונה בגליל המערבי שורה של פרויקטים ייחודיים: מתחמי מגורים ומגדלי יוקרה בנהריה ומגדל עסקים ראשון מסוגו בעכו

-

הבנייה בישראל מתרחבת בשו נים האחרונות יותר ויותר לאיזורי הפריפריה, וניתן להבחין בקצב בנייה מואץ בצפון הארץ ובדרומה. בעשור הקרוב צפויה האוכלוסייה בצפון להו כפיל את עצמה, ולשם כך דרושות יחידות דיור חדשות ומקומות תעסוו קה חדשים. חברת הנדל"ן גשם החו זקות בחרה להיות שותפה למשימה הלאומית ויזמה פרויקטי מגורים בנהו ריה ומגדל עסקים ראשון מסוגו בעכו, שעתיד לשרת את הצפון כולו.

"ישראל מתאפיינת בפריון גבוה, תמותה נמוכה והגירה חיובית", אמר שמגר ואקנין, מבעלי קבוצת גשם החזקות. "בעוד 20 שנה הארץ תהיה צפופה מאוד. המדינה משקיעה כסו פים בתשתיות, אך נדמה שצריך לנתב אותם לאזורי הפריפריה ולהגו ביל את הבנייה במרכז. הבנייה צריו כה להתפשט לצפון רמת הנגב, ירוו חם, דימונה וכו'. בדיוק כפי שנעשה בגליל המערבי, בערים כמו עכו ונהו ריה. מתוקף כך חובה להנגיש את

המרכז לשאר אזורי הארץ.

"אנחנו מרבים לבנות בפריפריה, כיוון שלא נותר עוד מקום ליזמות קלאסית חדשה במרכז הארץ. ניתן להרגיש כבר עכשיו גידול מואץ של האוכלוסייה לאורך כל רצועת החוף הצפונית, מאור עקיבא עד נהריה".

פרויקטים רבים אשר קמים משו נים את פני הצפון, כולל פרויקטי מגוו רים ונדל"ן מניב של חברות מובילות בארץ, ביניהן גשם החזקות. מיזמים אלה עתידים לספק מענה למגוון רחב של צרכים, החל מקומפלקסי יוקו רה בשכונת רסקו בנהריה, דרך שכוו נה קהילתית למשפחות צעירות וכלה במגדל משרדים לראשונה בעיר עכו.

מגדלי יוקרה בנהריה

פרויקט ‪Hanasi Towers‬ מורו כב מ-3 בניינים בני 16 קומות בשכוו נת שמעון פרס החדשה, המתוכננים על ידי משרד האדריכלות של אדריו כל העל אילן פיבקו. בשלב השני של הפרויקט יוקמו 3 בנייני בוטיק בעלי 6 קומות. השכונה החדשה משתרו עת על 187 דונמים. בחלקה המעו רבי קיימת באר פעילה, המתוכננת להישמר כפארק שכונתי, ובו טיילת להולכי רגל לצד שבילים ירוקים.

על התכנון ועיצוב הדירות אחראי משרדו של אילן פיבקו, אחד האדו ריכלים המוכרים והמצליחים בארץ. משרדו עוסק במגוון רחב של תחוו מים, ביניהם תכנון ערים, מבני מגוו רים, בתי מלון, מבני ציבור, משרדים ועוד.

הבנייה נעשית בשיטה ידידותית לסביבה, ומספקת בית שצורך מעט מאוד אנרגיה. מעבר לעיצוב המודו רני והעכשווי, הרוכשים ייהנו ממפרט עשיר, קירות מסך ובנייה חכמה, שתהפוך את הבית ליעיל ומתקדם. שילוב של מערכות טכנולוגיות ופיו תוחים שונים מעניקים לבית יתרוו נות רבים באיכות התאורה, האוורור ורמת הבידוד התרמי. כל אלה עתיו דים לשנות את אופי הבנייה הרוויה בנהריה.

מיקומו של הפרויקט בשכונה חדשה ואיכותית, בקרבה מירבית לבתי ספר וגנים, לתחנת הרכבת, למוסדות ציבוריים ולפארק רחב ידיים, מהווה גורם משלים לכדאיות הפרויקט, וממצב אותו כאחד היוקו רתיים בנהריה. כל זאת לצד תכנון אדריכלי ברמה בינלאומית. שכונת רסקו החדשה בנהריה נחשבת לאחת השכונות המבוקשות בעיר, ומחירי הדירות בהתאם.

גשם החזקות מקימה את הפרויקט בשיתוף פעולה מלא עם קבוצת אשל הירדן, אשר פועלת יותר 25-מ שנה בתחום הייזום והבנייה בישראל.

מגדל עסקים בעכו

מגדל התחנה הוא מגדל משרו דים המהווה סנונית ראשונה באו זור הצפון בסטנדרטים של מרכז

פרויקט ‪Hanasi Towers‬ מורכב מ-3 בניינים בני 16 קומות, המתוכננים על ידי משרד האדריכלות של אדריכל העל אילן פיבקו שמגר ואקנין, מבעלי קבוצת גשם: "בעשור הקרוב צפויה האוכלוסייה בצפון להכפיל את עצמה, לשם כך דרושות יחידות דיור חדשות ומקומות תעסוקה חדשים"

יוסי מזרחי, מבעלי גשם החזקות: ‪The Valley"‬ מאפשר לרוכשים ליהנות משכונה חדשה, קהילתית, איכותית ונגישה"

הארץ. הגידול המואץ באוכלוסיית הצפון משפיע באופן ישיר על הביו קוש למקומות תעסוקה. אזור הצפון כולו סובל ממחסור במשרדים לרכיו שה, ומאופיין בעיקר בבתים פרטיים שהוסבו למשרדים, או משרדים להו שכרה במבנים שונים. השינוי המאו פיין את פני האיזור הביא את חברת גשם החזקות וקבוצת דיוטי להקמת מגדל התחנה.

"איכות הבנייה הגבוהה ושאפתו נות הפרויקט מאפשרת פתרון לכל מי שמחפש לעצמו משרד ייחודי במרחב הצפון", מסבירה בתי מזרו חי אלדד, סמנכ"לית השיווק והמו כירות בחברת גשם החזקות. "המו גדל, כמו גם האיזור סביבו, שעתיד לעבור התחדשות עירונית, צפוי למו שוך אוכלוסייה צעירה וחזקה ולהוות מרכיב משמעותי בפיתוח האיזור. החזון הוא להפוך את מגדל התחנה למרכז שוקק חיים,לבעלי מקצועות חופשיים".

מגדל המשרדים זכה לשם מגדל התחנה, בשל היותו צמוד לתחו נת רכבת עכו, בה חולפים מדי יום אלפי נוסעים. גובה המגדל 17 קוו מות, והוא עתיד להכיל 17,000-כ מ"ר למשרדים 956-ו מ"ר לשדרת מסחר. זוהי הזדמנות ראשונה לבו עלי עסקים וחברות לרכוש משרד בעיר ולהיות חלוצים בבניין המשרו דים המבטיח.

לא רק הקרבה לתחנת הרכבת מייחדת את הפרויקט, תחנת האוטוו בוסים המרכזית של עכו שוכנת גם היא בסמיכות. מסביב עוברים עוו רקי תחבורה ראשיים (כביש 4 וכו ביש )8510 במרחק דקות נסיעה בוו דדות, לצד תחנת מטרונית שתוקם במתחם.

בניגוד לפרויקטי השכרה שונים, מגדל התחנה מציע רכישה של משו רדים, כך שכל בעל עסק או חברה יכול לרכוש לעצמו משרד המותאם לצרכיו, בגודל והמאפיינים המו תאימים לו. בעידן פוסט קורונה, המשרדים חוזרים להיות השקעה רלוונטית מאי פעם, עם ביקוש ותו שואות גבוהות. בגשם החזקות צוו פים כי מגדל התחנה לא ישרת רק חברות ועסקים מהצפון, אלא מכל הארץ, כמוקד מרכזי שעתיד לחבר בין תושבי האיזור כולו.

קהילת המחר בנהריה

פרויקט ‪The Valley‬ בנהריה של קבוצת גשם החזקות נחל הצלחה גדולה מייד עם שיווקו. הפרויקט כולל 5 מתחמים ייחודיים למגורים בשכוו נה החדשה קריית יצחק שמיר, בעלת מיקום אסטרטגי עם נגישות מעולה לצירי תנועה מרכזיים - כביש 4 וכו ביש ,89 שעתיד להתחבר לכביש .6

בתי מזרחי אלדד, סמנכ"לית שיווק ומכירות גשם החזקות: "איכות הבנייה במגדל התחנה מספקת פתרון לכל מי שרוצה משרד ייחודי במגדל ראשון מסוגו בעיר עכו""

"הפרויקט רשם ביקושי שיא", דיווח יוסי מזרחי, מבעלי גשם החזקות. "תוך 4 חודשים בלבד נמכרו 70% ממלאי הדירות, 220-כ במספר. בעע קבות הביקוש הרב וקצב המכירות בשני המתחמים הראשונים, הוקדם השיווק של המתחמים הנותרים, וגם הם נמצאים בתפוסה של ."90%-כ

אחת הסיבות המרכזיות להפיע כת ‪The Valley‬ לפרויקט כה מדובר היא העובדה שקריית יצחק שמיר נבע נית כשכונה אוטונומית ונגישה, בה כל מוסדות החינוך והציבור נמצאים בקרבת מקום. האפשרות הזו קוסמת להרבה זוגות ומשפחות צעירות, שמע חפשים חיי קהילה ענפים ותחושת שייכות.

מזרחי הוסיף: "זוהי בדיוק המהות של הפרוייקט. ‪The Valley‬ מציע לרוכשים אפשרות ליהנות משכונה חדשה, קהילתית, איכותית, קרובה למוסדות תרבות, בילוי ופנאי".

יתרון נוסף הוא תמהיל הדירות המע גוון. ניתן להבחין בשתי מגמות מעע ניינות, האחת קשורה לעידן הקורוע נה, בו גבר הצורך בדירות מרווחות, בעלות גינות או מרפסות גדולות במיוחד. פרויקט ‪,The Valley‬ המורע כב מ-5 מתחמים שונים, מספק לרוע כשים מגוון רחב של דירות המותאע מות לצרכיהם, בין היתר דירות גן, לצד פנטהאוזים ומיני פנטהאוזים.

בנוסף לצורך בדירות מרווחות, גם דירות 3 חדרים הפכו מבוקשות במיוחד, בעקבות חוסר היצע בשוק. חברת גשם החזקות שמה לעצמה למטרה להנגיש את עולם הנדל"ן לציבור הרחב ולייצר דיור בר-השגה לכולם. החברה בנתה מספר רב של דירות 3 חדרים, שיוצרות עניין רב בקרב זוגות צעירים ובעיקר משקיעים.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? ‪.The Valley‬ קהילה פעילה ותחושת שייכות הדמיה: סטודיו לומו
‪.The Valley‬ קהילה פעילה ותחושת שייכות הדמיה: סטודיו לומו
 ?? צילום: באדיבות גשם החזקות ??
צילום: באדיבות גשם החזקות
 ??  ??
 ??  ?? מגדלי הנשיא. לגור בדירה יוקרתית ומתקדמת הדמיות: ‪evolve media‬
מגדלי הנשיא. לגור בדירה יוקרתית ומתקדמת הדמיות: ‪evolve media‬
 ?? צילום: באדיבות גשם החזקות ??
צילום: באדיבות גשם החזקות
 ??  ??
 ?? מגדל התחנה. סטנדרטים של המרכז ?? הדמיות: סטודיו לומו
מגדל התחנה. סטנדרטים של המרכז הדמיות: סטודיו לומו

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel