Israel Hayom

שאלות בלי תשובה

מחיר למשתכן יחזור? מס הרכישה יעלה? תמ"א 38 תוארך? לממשלה החדשה יש הרבה עבודה בחיפוש פתרונות למשבר הדיור

-

אחרי מחיר מטרה, מע״מ אפס, מחיר למשתכן ומחיר מופחת, לא באמת חשוב איך נקרא לתוכנית החדשה, כל עוד רמ״י גורמת לעליית מחירים

100ימי חסד חדשים מצטרפים 100-ל הקודמים ולאלה שלפניהם. האמת ישראל קצת מתבו לבלת ומתנהלת מחצי קדנציה לחצי קדנציה, וכך בקושי בונה את עצמה ואת המדינה.

התרגלנו בשנים האחרונות שאף שר לא חושב קדימה, בקושי קצת אחוו רה. אבל פה אני רוצה דווקא לתת כמה מילים טובות לזאב אלקין, השר החדש לענייני בינוי ושיכון. לשם שיו נוי, הוא לא מוכר לנו לוקשים כמו קודו מיו ומבטיח להוריד את המחירים. גם הוא מבין שהמחירים טסים למעלה, ואין מעצור. לא הגיוני שעוד שנה יפו גוש אותו כתב נדל״ן ויתריס מולו: הבו טחת לנו הציבור שהמחירים יירדו. מה יש לך להגיד

יש הרבה פילים בקנה בדרך להורדת המחירים. הפערים בין ההצע לביקוש פשוט עצומים. הופקדו רק 17 אלף דירות, שהן רבע מהיעד השנתי. פקק תכנוני. ההבטחה בקווי היסוד של הממשלה: "תוכנית שיווק של

מחכים לקידמה

העולם מתקדם. ראינו השבוע איך בסין בונים בניין מגורים מרוהט בפו חות מיממה. אז נכון שלנו אין 1,000 פועלים על אתר אחד גם בחלום, אבל בנייה מתועשת זו תוכנית מגירה של משרד השיכון שהעלתה עובש. טכנוו לוגיות יש, ביצוע אפס.

איפה התפקששנו בדרך? אולי מסוו רתיות הבנייה הקונבנציונ­לית שלא השתנתה עשרות שנים, השמורה לפוו עלים בלתי מקצועיים, שמוצאים בעיו תות מחסור בפינות רחוב של שוקי עבדים. אולי הצורך לא להתחכם מדי. רק לבנות. בפועל בבנייה רבת קומות של מגדלים אנחנו גם מהירים וגם טכו נולוגיים להפליא. הגיע הזמן להוריד זאת גם לבנייה הרוויה הנמוכה יותר.

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel