Israel Hayom

ההבטחה בקווי היסוד של הממשלה: תוכנית לשיווק 300,000 יחידות דיור. מדובר על תוכנית חומש, רק 60,000 יח"ד בממוצע בשנה

- שלכם באהבה, עופר פטרסבורג Ofer_pt@netvision.net.il

אם מדברים על אתגרים, אז לממשלה החו דשה יש כל כך הרבה עבודה לחשוב על פתרון אמיתי למצוקת דיור בר השגה.

אנחנו באמצעים שלנו נמשיך לפמפם נדל״ן חדשני יותר, בניסיון להדביק את קבו רניטי המשק באופציות להעשרה טכנולוגית. כמו שאני תמיד אומר: אין זכויות יוצרים. קחו מודלים מוצלחים מהעולם והעתיקו אותם.

כבר התבשרנו בחיוב השבוע כי השרים שקד ואלקין שוקלים לדחות את קיצה של תמ״א 38 בשנתיים-שלוש, עד שהתמ״א החיו לופית תהיה מוכנה לצאת לדרך ללא עיכובים בירוקרטיים.

ולגבי תשתיות תחבורה? נמאס לכם מהפו קקים? אז הנה הקדשנו לכם כתבת שער עם שתי השרות החדשות מירב מיכאלי בתחבוו רה ואיילת שקד בפנים, כדי למצוא פתרונות ומהר. אנחנו רק מקווים שניכנס לקצב.

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel