Israel Hayom

משפצים למען חיילים בודדים

-

קבוצת הייזום והבנייה סופרין חברה השבוע לעמותת רותם למען הקהילה וביחד ביצעו שיפוץ כללי בביתם של חיילים בודדים בעין החורש.

זהו חלק ממיזם חברתי לזכרו של החייל רותם שרביט ז"ל, אשר נהרג 1997-ב בפעילות מבצעית בלבו נון. העמותה שהוקמה על ידי משפחו תו מסייעת למשפחות נזקקות וכעת חברה לתנועה הקיבוצית על מנת לסייע גם לחיילים בודדים.

קבוצת סופרין רתמה את כל עובו די החברה ויחד עם מתנדבי העמותה שיפצו ועיצבו מהיסוד את כל החדו רים בבית. בפרויקט, עליו אחראית יעל אייזנר, מאומצים מדי שנה בקיבוצים ברחבי הארץ 800-כ חיילות וחיילים.

 ??  ?? עובדי קבוצת סופרין משפצים בית לחיילים בודדים בעין החורש
עובדי קבוצת סופרין משפצים בית לחיילים בודדים בעין החורש

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel