Israel Hayom

לגור ברשות השידור

-

לאחר 53 שנים, נהרס אחד הבו ניינים המפורסמים בירושלים - בניין הטלויזיה במתחם רשות השידור, שהפך עם הזמן לסמל בעיר. במקומו יוקם פרויקט מחיר למשתכן המיועד לציבור החרדי.

בניין רשות השידור הוקם בשנת 1968 ונסגר לפני 5 שנים, עת הוקם תאגיד השידור הישראלי. בשנים האחרונות עמד כל המתחם נטוש.

הריסת הבניין החלה, לטובת הקמת פרויקט ‪Aka Premium‬ של חברת אקה נדל"ן. הפרויקט ייבנה בנקודה הגבוהה ביותר בשכונת רוממה ויכלול 6 בניינים מפוארים בני 11 קומות עם 308 דירות. תמהיל הדירות יכלול דירות 3 עד 6 חדו רים, דירות גן, דופלקסים גן, פנטהאוז דופלקס ופנטהאוז טריפלקס, עם תצו פית לנוף המרהיב של ירושלים.

247 דירות מתוך 308 הוגרלו במסגו רת תוכנית מחיר למשתכן, 61-ו דירות יימכרו בשוק החופשי. החברה זכתה במכרז לבניית הפרויקט לפני שנה וחצי. שיווק הדירות אמור להתחיל בעוד כ-5 חודשים. מחירי הדירות במו סגרת מסלול מחיר למשתכן משקפים הטבה משמעותית לזוכים של קרוב למיליון שקל לדירה בממוצע.

היקף ההשקעה בפרויקט (לרבות עלות המקרקעין) עומד על סך הקרוב 700-ל מיליון שקל. על התכנון הופו קד משרדו של האדריכל איל איצקין, המתמחה בתכנון פרויקטים למגורים. הוא יבוצע על ידי חברת אשטרום, המקיימת שיתוף פעולה אסטרטגי וארוך טווח עם החברה.

לדברי אלי קליין, יו"ר ובעלים של אקה נדל"ן: "אנחנו מבינים את הערך הסנטימנטלי של המבנה, והלב צובט עם ההריסה, בעיקר עבור מי שהמבו נה היה חלק בלתי נפרד מחייהם ועו בודתם. ההחלטה להרוס אותו ולקו דם במקומו פרויקט מגורים התקבלה על ידי ממשלת ישראל. המקום הפך בשנים האחרונות למפגע בלב שכוו נת מגורים, היו בו מספר שריפות והוא הפך למקום משכנם של הומלסים. הפרויקט יספק דירות חדשות ומודו רניות במרכז ירושלים לרוכשי דירות זכאים ויתרום להתחדשות השכונה".

 ??  ?? הורסים את בניין רשות השידור. במקומו יוקם בניין מגורים
הורסים את בניין רשות השידור. במקומו יוקם בניין מגורים

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel