Israel Hayom

צפת חוזרת לייצר קפה

-

מפעל הקפה של שטראוס בצפת משמש כבר למעלה מעשור כאתר לייצור ואריזת מוצרי קפה נמס, שוו קולית וקקאו, בעוד ייצור שאר מוצו רי הקפה - קפה קלוי וטחון, קפסולות האספרסו של קפה עלית ומגוון מוצרי פולים, מתבצע במפעל החברה בלוד. הודות לביקוש הגובר לקפה בישראל, החברה מרחיבה את היקפי הייצור שלה. מבנה ייעודי לקלייה, טחינה ואריו זה של קפה שחור החל לפעול בשבוו עות האחרונים באתר עלית בצפת. המתחם הוקם בהשקעה משמעותית ועתה מכיל תנור קלייה מהמתקדמים בעולם ומערך טחינה ואריזה. במקביל להתרחבות בצפת, בחודשים האחו רונים מפעל הקפה בלוד הכפיל את מערך ייצור הקפסולות שלו.

המפעל בצפת מונה 60-כ עובדים. עם הרחבת הפעילות, מספר העובו דים יגדל בהדרגה. בימים אלו גויסו עוו בדים נוספים לטובת הפעלתו, מקצוע המצריך מומחיות גבוהה והבנה עמוו קה בקפה. עובדי מערך הייצור החדש עברו הכשרה מקצועית, טכנולוגית וסו נסורית - בהנחיית צוות הטכנולוגים והמפעילים המקצועיים של המפעל בלוד.

ראש עיריית צפת, שוקי אוחנה: "אני שמח על ההחלטה החשובה להגדיל את פס הייצור ולהחזיר את ייצור הקפה לצפת אחרי 10 שנים. הגדלת מפעל שטראוס קפה בצפת, מתרחשת במקו ביל להכשרת 200-כ דונם נוספים של תעשייה, המיועדות בין השאר גם לתו עשיות רפואיות. כחלק מחיזוק צפת, נמשיך לעודד הקמת מפעלים שיספקו פרנסה".

גיורא בר-דעה, מנכ"ל קבוצת שטו ראוס: "להיות כאן בצפת זו התחייבות ציונית, מוסרית וגם מנוע להצלחה עסו קית, שכן אנחנו כחברה רוצים ליהנות מהמעגל האנושי שיש בישראל מקצה לקצה על כל גווניו".

אלעד קומיסר, מנכ"ל שטראוס קפה ישראל: "שוק הקפה בישראל צומח באופן קבוע. הקפה עצמו הופך דומיו ננטי יותר ולמעשה חלק בלתי נפרד מתרבות האוכל המקומית ההולכת ומתפתחת".

 ?? צילום: עזרא לוי ?? תיכנסו לקפה במפעל החדש?
צילום: עזרא לוי תיכנסו לקפה במפעל החדש?

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel