Israel Hayom

שכונת מגורים במקום מרכז קליטה

-

מרכז הקליטה במבשרת ציון ממומש אחרי תהליכי השבחה - קרן ריאליטי מכרה את חלקה בפרויקט (כ)60% לפי שווי של 405 מיליון שקל. ריאליטי תקבל בתמורה 235-כ מיליון שקל. את קבוצת הרוכשים מובילה חברת י.ד ברזאני, שותפתה לנכס.

הנכס נרכש ביוני 2019 בתמורה לכ266 מיליון שקל, ומאז מקדמות בו הקרן ושותפיה תוכנית להקמת שכונת מגורים בשילוב מסחר ושטחי ציבור, בהתאם לתוכנית המתאר המאושרת של מבשרת. בתקופת הביניים שוו פצו 200-כ יחידות הדיור, שהושכרו לאוכלוסייה צעירה תוך פיתוח התשו תיות בשכונה.

המתחם כולל 224 יחידות דיור ישו נות בנות 65-כ מ"ר כל אחת, המתפרו סות על 51-כ דונם. עד אוקטובר 2017 שימשו מרבית המבנים כמרכז קליטת עולים. כיום המתחם מייצר NOI שנתי של 10-כ מיליון שקל, שצפוי לעלות בשנים הבאות.

השכונה המחודשת תאכלס, בין היתר, יזמי תרבות ואמנות מקומיים. הקרן הקימה בית קהילתי למען פעיו לות ותוכן, אשר נחנך לפני מספר ימים ביחד עם התושבים.

70-כ פולשים מוכרזים פונו מהמתו חם, בשיתוף פעולה מלא עם משרד הקליטה, תוך דאגה למציאת פתרוו נות דיור ותעסוקה למפונים.

דן מנחם, שותף בקרן ריאליטי: "במשך תקופה של שנתיים פיתחה הקרן את המתחם, שהיה מוזנח מאוד וללא ניצול נכון של הקרקע. הפיתוח בוצע על בסיס עקרונות תכנון מודרו ניים, תוך התחשבות בצרכי הסביבה והיישוב".

לאחרונה הודיעה ריאליטי כי היא מקימה קרן חוב ותגייס כמיליארד שקל לטובת מימון הון עצמי ליזמי נדל"ן. את קרן החוב החדשה מוביל עו"ד משה הרדי, שליווה את ריאליטי ברכישת מרכז הקליטה.

 ?? צילום: צחי קיבנשטיין ?? שכונה חדשה במבשרת ציון
צילום: צחי קיבנשטיין שכונה חדשה במבשרת ציון

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel