Israel Hayom

חידושים בפארק תעשייה דלתון

-

קיבוץ סאסא וחברת המיגון פלסן בוו נים בפארק תעשייה דלתון מתקן ייצור והרכבה חדש על שטח של 45 דונם, בעלות של 45 מיליון שקל.

התוכנית כוללת הרחבה של שטחי הייצור וכינוס פעילות ייצורית קיימת לאזור אחד. היא צפויה להגדיל את מספר המועסקים ולהביא לגידול במחזור המכירות של החברה. פלסן היא חברת מיגון מהמובילות בעולם בתחום רכבים, נגמ"שים ורכב קל, ויש לה שיתופי פעולה רבים עם חבו רות גלובליות מובילות.

קיבוץ סאסא וחברת סאסאסופו טוואר בונים בפארק תעשייה דלתון בניין משרדים עבור פעילות הסייבר סקיורטי של החברה, בהיקף של 15-כ מיליון שקל. החברה מתרחבת וצומחת והגדילה את מספר המועסו קים בצורה משמעותית בשנים האחו רונות. המבנה יאפשר 150-כ עמדות עבודה ומשרדים. מנכ"ל פארק דלו תון, ללו וילנסקי, בירך על הפעילות הנרחבת.

 ?? צילום: יח"צ פארק דלתון ?? חברת פלסן. מתקן חדש יוקם בדלתון
צילום: יח"צ פארק דלתון חברת פלסן. מתקן חדש יוקם בדלתון

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel