Israel Hayom

כל מה שצריך לבית

-

חברת צים אורבן לייף בבעלות רני צים חתמה עם רשת הקמעוו נאות המובילה מקס סטוק על הקמת סניף דגל במתחם צים אורבן נוף הגו ליל, שבבעלות החברה. שטחו יהיה 2,700-כ מ"ר. זו תהיה החנות הגדוו לה ביותר במתחם, המשתרע על פני 4 מפלסים 800-ו מקומות חניה 24( אלף מ"ר סך הכל).

החברה רכשה את בניין סיטי 1 ביו נואר 2020 בתמורה 97-ל מיליון שקל ומאז פעלה להשבחת הנכס והעלו תה את התפוסה בו .10%-כב החברה מדווחת כי שוויו כיום מוערך 111-ב מיו ליון שקל (עלייה של 14% בתקופה של 18 חודשים).

בימים אלו שוקדת החברה על תוו כניות פיתוח ושיפוץ בסכום המועו רך בכ-02 מיליון שקל, שיכלול מיתוג מחדש כמרכז לעיצוב הבית תחת השם - צים אורבן דיזיין נוף הגליל. השיפוץ יכלול חיבור והנגשת החניון ממפלס הקרקע לקומת מתחם העיו צוב וכן מתיחת פנים משמעותית, אשר תספק חוויית לקוח התואמת את אווירת הלייף סטייל והמותגים המוביו לים בתחום.

בני חליף, סמנכ"ל נכסים בחבו רה שבבעלות רני צים: "נוף הגליל, בירת הגליל התחתון, נמצאת בתו נופה אדירה בשנים האחרונות, עם תוכניות דיור, הייטק ותעסוקה. המו רכז יהווה מקום של בילוי וחוויה לכל מבקריו. רשת מקס סטוק הינה רשת כלבו מובילה בתחומה ותהווה עוגן משמעותי לקומת המסחר, לצד חנות DIY מרשת הום סנטר, אשר חתמה גם היא על הארכת הסכם, כולל הפיו כת הסניף לחנות דגל אזורית. עוגנים אלה הינם חלק ממהלך רחב אשר יהפוך את המתחם כולו למרכז עיו צוב לבית, הכולל תמהיל שייתן מענה מקיף לכל תחומי העיצוב, האבזור והבנייה.

 ?? הדמיה: בירנד סטודיו ?? מתחם צים אורבן דיזיין נוף הגליל
הדמיה: בירנד סטודיו מתחם צים אורבן דיזיין נוף הגליל

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel