Israel Hayom

זכות קדימה לתחבורה הציבורית

האם יש במגירה תוכנית קסם, שתגרום לאזרחי ישראל לוותר על הרכב הפרטי, לעקוף את הפקק ולעלות לאוטובוס או לרכבת? סקירת התוכניות העתידיות מסמנת את תחילתה של דרך חדשה

-

שרת התחבורה החדשה מירב מיכאלי הצהירה עם כניסתה לתפקיד: ״תחבורה ציבורית תחילה״. החלטנו ללקט עבורה את כל התוכו ניות הניצבות בוועדות התכנון השוו נות, כדי להקל על חייה ועל חיינו כאו זרחים המשוועים לתחבורה ציבורית. בינתיים נמשיך לחלום על המדינות הנאורות, שבהן כמעט אין צורך יותר ברכבים פרטיים.

שיתוף הפעולה המרכזי של השרה מיכאלי צפוי להיות עם שרת הפנים החדשה איילת שקד. כבר בממשלה הקודמת, עם חזרת מינהל התכנון למשרד הפנים, התכנסו יחד - השלטון המרכזי, השלטון המקומי ותחום התכו נון, על מנת לפתח פרויקטים לאומיים בתחום התשתית והדיור, לרווחת תושו בי ישראל לקראת שנת .2040

 ?? צילום: ??
צילום:

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel