Israel Hayom

בדיוק כמו שווי השוק

דירת 4 חדרים בשכונת הנביאים בבת ים נמכרה 1.65-ב מיליון שקל. ניתוח עסקה של יד2

-

דירת 4 חדרים מיד שנייה בבת ים נמכרה לאחרונה תמורת 1.65 מיליון שקל. מדובר בדירת 82 מ"ר בקומה 2 מתוך 3 בבניין ברחוב רבינוביץ בשכונת הנביאים בעיר.

לפי נתוני אתר יד ,2 הדירה הועמדה למכירה במחיר מבוקש של 1.795 מיו ליון שקל. לאחר שלא נמכרה במשך 48 יום המחיר ירד 1.69-ל מיליון שקל. רק 32 יום לאחר מכן, ובסך הכל 80 יום (כמעט שלושה חודשים) לאחר פרסום המודעה הראשונית, המחיר ירד 1.65-ל מיליון שקל והעסקה נסגרה. מחיר המו כירה נמוך 8.1%-כב מהמחיר המבוקש הראשון (הנחה של 145 אלף שקל).

לפי ,yadata המחשבון החכם מבית יד 2 לחישוב שווי הנכס, שוויה של אותה דירה כיום הוא 1.65 מיליון שקל (בטו ווח שבין 1.46 1.833-ל מיליון שקל), כך שמחיר המכירה זהה לשוויה הנוכחי בשוק.

מניתוח העסקאות האחרונות שבוצו עו בשכונה, ניתן לראות שמחירי דירות 4 חדרים עמדו בממוצע על 1.705 מיו ליון שקל. הדירה היקרה ביותר נמכו רה 1.981-ב מיליון שקל והזולה ביותר 1.3-ב מיליון שקל.

חלק גדול מהביקוש בשכונה הוא לדירות 3 חדרים 31%( מסך הביקוו שים) ו-4 חדרים ,)27%( ואחריהן 5 חדו רים ‪2 ,)16%(‬ חדרים ‪6 ,)16%(‬ חדרים )7%( וחדר אחד .)3%(

48% מהמתענייני­ם ברכישת דירה בשכונה מוכנים לשלם עליה 1 עד 1.5 מיליון שקל, 29% - 1.5 עד 2 מיליון שקל, 10% - 2 עד 2.5 מיליון שקל, 8% - 2.5 עד 3 מיליון שקל, 5% - 0.5 עד 1 מיליון שקל.

 ??  ?? הבניין בבת ים. הנחה של 145 אלף שקל
הבניין בבת ים. הנחה של 145 אלף שקל
 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel