Israel Hayom

המשרדים חוזרים

אווירה אופטימית וביקושים ערים בשוק מגדלי המשרדים והמסחר, אבל מה יקרה אם הקורונה תחזור?

- הכותב הוא מנכ"ל ובעלים קבוצת פורום נדל"ן, יו"ר ארגון מנהלי ומתווכי הנדל"ן המסחרי בישראל ומנכ"ל החטיבה העסקית מסחרית קלר וילאמס ישראל

כמעט לא ניתן להשיג שטחי משרדים גדולים, וישנה תחרות עזה על כל מטר פנוי במגדלים המפוארים

רק לפני מספר חודשים הספיו דו את שוק המו שרדים והמסחר בתל אביב וישו ראל כולה. רוב העובדים יצאו לחל"ת או עברו לעבוד מהבית. דיו בורים על שינוי הרגלי עבודה וצריו כה, עבודה היברידית, קניות ברשתות האינטרנט היו מושגים חזקים. חברות התרגלו לייצר תפוקה ורווחים למרות שהמשרדים היו ריקים. חללי העבודה התרוקנו ושטחי מסחר ומשרדים רבים נשארו ריקים תקופה ארוכה.

העבודה ההיברידית יצרה שוק של שוכרים, שקיבלו כמעט את כל מבוו קשם. בעלי נכסים מודאגים, בנוסף לכך שלא קיבלו דמי שכירות, שחלקם הלכו להחזר הלוואות לבנקים, נאלצו לשלם מכיסם

תשלומים כבדים של ארנונה ודמי ניהול, שיכולים להגיע גם 50-ל שקל למ"ר לחודש. המשכירים חיזרו במרץ אחרי שוכרים פוטנציאליי­ם, כולל שיו מוש במושג מחירי קורונה .

השוק התהפך

והנה, עברו מספר חודשים, והשוק התהפך. חברות ההייטק והטכנולגיה, שהם הקטר והמנוע של שוק המשרו דים, חזרו במרץ. גיוסי הון וכוח אדם והתרחבות יצרו ביקושים אדירים לשו טחים במגדלי המשרדים החדשים והיוקרתיים. נתון נוסף קריטי של עציו רה והקפאת בניית מגדלי משרדים חדשים 2019-ב

2020-ו יצרו מחסור. יזמים רבים וחו ברות נדל"ן חששו להתחיל בבניית פרויקטים חדשים, בעקבות משבר הקורונה. הבנקים לא מיהרו לתת מיו מון לבנייה חדשה.

נתון נוסף מעניין: הפקקים וקשי התו נועה שכולנו חווים בתקופה האחרונה מאלצים חברות רבות שמתמודדות על גיוסי עובדים איכותיים לחפש משו רדים קרובים ונגישים.

כיום כמעט ולא ניתן להשיג שטחי משרדים גדולים 500-מ מ"ר, וישנה תחרות עזה על כל שטח פנוי במגדו לים המפוארים ובבניינים כדוגמת מגו דלי עזריאלי, מגדלי הארבעה, מגדלי אלון, מגדל ספיר והמגדלים במתחם החדש מנחם בגין, כדוגמת מידטאון, ,we רסיטל. גם מגזר חללי העבודה המשותפים חזר לעצמו ולוקח קומות שלמות באותם מגדלים.

תפוסה מלאה

מתחם חסן עראפה החדש ביצחק שדה פינת המסגר, שבו נבנים מספר מגדלים חדשים, ויהיה מוכן בסוף השנה, נתפס כמעט כולו על ידי חבו רות גדולות. התפוסה היום בתל אביב עומדת על ,93%-כ והמחירים במגו דלי םהחדשים בממוצע של 100 עד 120 שקל למ"ר.

לגבי תחום המסחר והחנויות, אנחו נו עדים לביקושים גבוהים ומיעוט של לוקיישנים באזורים מבוקשים. חברות המזון, הבריאות, מסעדות ושאר מוו צרי הצריכה והפנאי עטות על נכסים. האנשים חוזרים לרחובות ולמתחמי המסחר בערים. בתל אביב ממוצע המחירים עומד על 170-כ שקל, והתו פוסה שואפת 85%-ל במיקומים הטוו בים. כולנו תקווה שההתאוששות והמומנטום החיובי יימשכו.

במידה שהקורונה תחזור, גם שוק המשרדים והמסחר ייעצרו שוב.

 ??  ?? מגדלי עזריאלי. תחרות על השטח הפנוי
מגדלי עזריאלי. תחרות על השטח הפנוי
 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel