Israel Hayom

ההימור של הקואליציה: הצבעה על חוק איחוד משפחות - ללא הסכם

השרה שקד: "אביא את החוק להצבעה, ונראה איך חברי הליכוד יצביעו"

- מתי טוכפלד

לאחר שבליכוד הודיעו כי ית נגדו לחוק איחוד המשפחות, החליטה אתמול שרת הפנים איילת שקד שתביא את הצעת החוק להצ בעה בכל מקרה בשבוע הבא.

אם בליכוד וביתר מפלגות האופו זיציה יתמידו בהתנגדותם עשוי החוק שלא לעבור, מה שיאפשר לעשרות אלפי ערבים נוספים לקבל אזרחות ישראלית. בה בעת, מנסה שקד לרכך את עמדת סיעות מרצ ורע"מ מה קואליציה, במטרה לנסות להעביר את החוק ללא תמיכת האופוזיציה.

בעוד כשבוע, ביום שלישי, תפקע הוראת השעה בת השנה לחוק האזר חות, המונעת איחוד משפחות ערביות מעבר לקו הירוק עם אלה המתגוררות בתוכו, ואלפים רבים מהם יוכלו החל ממועד זה להגיש בקשה לקבלת אזר חות ישראלית. זאת, אם הוראת השעה לא תחודש למשך שנה נוספת, כמ

קובל מדי שנה ושנה. בשל העובדה שבקואליציה הנוכחית נמצאים גורמי שמאל מובהקים כמו מרצ ורע"מ, מת קשה הממשלה להשיג רוב לחדש את הוראת השעה. בקואליציה היו סבורים שהיות שמדובר באינטרס מובהק של המחנה הימני, הליכוד ויתר מפלגות הימין יתמכו בחוק ויאפשרו לקואליציה להעבירו. אלא שלליכוד יש תוכניות אחרות לגמרי.

ביום שני הסביר ראש הממשלה לש עבר בנימין נתניהו מדוע תתנגד סי עתו לחוק. "ממשלה ההונאה של בנט לא מסוגלת להעביר את החוק הבסיסי הזה, שכל כך חשוב לציונות, ולהבטיח את המבנה הדמוגרפי שלנו", אמר נת ניהו, שהוסיף כי "זה חושף את העובדה שמדובר בממשלת שמאל שנשענת על אנטי יהודים. אם הקואליציה תקדם את החוק שלנו - נסכים להאריך את הוראת השעה בחודשיים. אם זה ייעשה באותו יום, אז נקים צוות שיאשר את החוק תוך חודשיים. אם הממשלה לא מסוגלת להעביר את החוק הזה - אין

לה זכות קיום". לדברי שקד, למרות הצהרות נתניהו וחברי האופוזיציה, בכוונתה להביא את החוק לאישור בכל מקרה בשבוע הבא.

"אני לא מאמינה שחברי הליכוד יתנגדו לחוק שאי העברתו תהווה סיכון ממשי למפעל הציוני", אמרה. "אני אביא את החוק להצבעה, ונראה מה הם יצביעו". שקד אומרת שהיא בטוחה שלא כל חברי הליכוד תמימי דעים לגבי ההחלטה להתנגד לחוק. בימינה סבורים שלא בטוח שאבי די כטר יצביע נגד החוק, כמו גם יולי אדלשטיין ויובל שטייניץ.

בה בעת, מנסה שקד להשיג תמיכה מתוך הקואליציה. במסר שהעבירה לסיעות מרצ ורע"מ אמרה שקד שת שקול לתמוך בחוק יסוד: ההגירה של האופוזיציה, אם לא יהיה רוב להעביר את הוראת השעה.

"לא להוראת שעה"

שקד אומרת שהיא לא מתנגדת לחוק היסוד, אולם היא כן מתנגדת להאריך את הוראת השעה בחודשיים בלבד, כפי שדורש הליכוד. לדבריה, אם היו מאריכים את הוראת השעה בשנה היתה יכולה לבחון התקדמות של חוק היסוד. שרת הפנים הוסי פה שבניגוד לדיווחים בנושא, אין בכוחה כשרת הפנים למנוע באופן פרטני את אלפי הבקשות לאיחוד משפחות ומניעת אזרחות.

לדבריה, במידה שלא תהיה חקיקה בנושא והיא תבקש להפעיל את סמ כותה, הדבר לא יעמוד במבחן בג"ץ שיורה לה, להערכתה, בתוך זמן קצר, לנמק כל סירוב. ובפועל, להביא לכך שמרבית הבקשות יאושרו.

השרה איילת שקד:

"אני לא מאמינה שחברי הליכוד יתנגדו לחוק שאי העברתו תהווה סיכון ממשי למפעל הציוני"

 ?? צילום: אורן בן חקון ?? יו"ר האופוזיציה בנימין נתניהו
צילום: אורן בן חקון יו"ר האופוזיציה בנימין נתניהו
 ?? צילום: אורן בן חקון ?? ח"כ מנסור עבאס וראש הממשלה נפתלי בנט
צילום: אורן בן חקון ח"כ מנסור עבאס וראש הממשלה נפתלי בנט
 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel