Israel Hayom

מרתון לילי במליאה: 15 שעות דיון הסתיימו בניצחון לקואליציה

- דניאל רוט אבנרי

מליאת הכנסת סיימה אתמול מרתון דיונים לילי ב 12 הצ עות חוק ממשלתיות, שאושרו בממשלה ובוועדת השרים לע נייני חקיקה.

במהלך הדיון שנערך בלילה שבין שני לשלישי, אושרו בק ריאה ראשונה: הצעת חוק שתאפ שר לארבעה חברי כנסת להתפצל מסיעתם, הרחבת החוק הנורבגי והארכת המועד לאישור התקציב, קביעת מנגנונים במטרה לשמר את הפריטטיות בעבודת הממשלה ולהבטיח את קיום הרוטציה, וכן הוראות מיוחדות לעניין החל"ת כתוצאה ממשבר הקורונה.

קודם לכן אישרה המליאה את הקמת ועדת חוק, חוקה ומשפט. במהלך הדיון תקפו חברי כנסת רבים מהסיעות החרדיות את העובדה שיו"ר הוועדה המיועד הוא ח"כ גלעד קריב ממפלגת העבודה, המשמש כרב רפורמי.

בה בעת, הליכוד והסיעות הח רדיות העלו מוקדם יותר הצעות אי אמון בממשלה במליאת הכ נסת. המליאה דחתה אותן.

ח"כ אמיר אוחנה הציג את הצעת הליכוד: "הממשלה הזו, למרבה הצער, מבשרת רעות בת חומים רבים כבר בשבועות הרא שונים להקמתה". שר המשפטים גדעון סער השיב: "אתם עשיתם, ואתה באופן אישי, דה לגיטימציה למוסדות המדינה ולמערכותיה באורח שלא היה שלטון בישראל שעשה. עכשיו אתם עושים את אותו הדבר לממשלה שמכהנת מכוח אמון הכנסת". השיח הת פתח לעימות בין שר המשפטים המכהן סער לבין שר המשפטים לשעבר אוחנה. אוחנה כינה את סער: "שפוט של המערכת", תוך שהדגיש את "אמון הציבור הירוד במערכת המשפט", וסער השיב: "תפסיק כבר להתנפח".

בתוך כך, גם אתמול בוועדה המסדרת של הכנסת לא היה רגע דל, ובאופוזציה ניצלו כל רגע על מנת להתנגח בקואליציה. שיא העימותים היה בין ח"כ דודי אמ סלם )הליכוד(, לבין מ"מ הוועדה המסדרת ח"כ בועז טופורובס קי )יש עתיד(. ח"כ אמסלם צעק לעברו של ח"כ טופורובסקי כי הוא "צריך אשפוז". טופורובסקי השיב: "עוף החוצה".

 ??  ?? הח"כים לוין ואלקין
הח"כים לוין ואלקין

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel