Israel Hayom

שקד שללה אזרחותו של פעיל חמאס ישראלי

- "פגיעה חמורה בגרעין הבסיסי של מחויבותו כאזרח" יורי ילון

שרת הפנים איילת שקד חתמה אתמול על ביטול אזרחותו של אשרף חסן, אזרח יש ראלי פעיל חמאס, ועל ביטול רישיון לישיבת קבע לסלאח חמורי, משוחרר עסקת שליט שהמשיך לפעול נגד מדינת ישראל.

שרת הפנים אימצה את החלטת הוועדות ומת כוונת להפעיל את סמכותה בעניין, בכפוף להס כמתם של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנ דלבליט ושר המשפטים גדעון סער.

שקד קיבלה את ההחלטה לבטל את אזרחותו של חסן, ואת רישיון ישיבת הקבע לחמורי, בע קבות מידע שהוצג לה על ידי גורמי הביטחון. על פי המידע, חסן היה שותף בתכנון פיגוע לרצי חת חייל ישראלי, וניצל את אזרחותו כדי לנוע בחופשיות ובאין מפריע בתוך המדינה, ובתוך כך לפעול להוצאת הפיגוע לפועל.

חסן הורשע ב 2004 בכך שתכנן לחטוף ול רצוח חייל ולחטוף את נשקו, ונגזרו עליו תשע שנות מאסר. במהלך שהותו בכלא השתייך לא רגון חמאס, ולאחר שחרורו המשיך בפעילותו המשמעותית במסגרת הארגון, זאת גם לאחר צאתו מישראל ביולי .2016 ממועד זה חסן לא שב לישראל. במשרד הפנים הדגישו שגורמי הביטחון התריעו שיש לקדם את המהלך בדחיפות, לאור פעילו תו של חסן. השרה שקד אמרה: "ביטול אזרחותו של אשרף חסן ומניעת כניסתו לישראל נדרשים למניעת סיכון ביטחוני. ביטול אזרחותו בשל מעשיו יוביל להרתעת אלו המתכננים לבצע מעשים שיכולים לעלות כדי הפרת אמונים בעתיד".

סלאח חמורי הוא חבר ופעיל בכיר בארגון הח זית העממית, ופעילותו נעשית בשם הארגון וב מטרה לקדם את מטרותיו.

במסגרת פעילותו שהה מספר פעמים במעצר ובמאסר, בגין פעילות ביטחונית פעל למימון פעילות וגיוס נוספים, ואף קשר לביצוע פיגוע באישיות ציבורית. בעקבות מעשיו אלה נגזרו עליו שבע שנות מאסר בפועל. בהמשך, שוחרר מהכלא במסגרת עסקת שליט.

גם לאחר שחרורו מהמאסר הוא ממשיך בפעי לותו העוינת, החמורה והמשמעותית כנגד מדינת ישראל. גם במקרה הזה הבהירו במשרד הפנים שגורמי הביטחון התריעו שיש לקדם את המהלך בדחיפות, לאור פעילותו של חמורי.

השרה שקד הוסיפה כי "מעשיו של סלאח חמורי מהווים פגיעה חמורה בגרעין הבסיסי של מחויבותו כתושב ישראל כלפי המדינה, ומהווים הפרת אמונים למדינת ישראל, המצדיקה את ביטול מעמדו".

 ?? צילום: אורן בן חקון ?? שרת הפנים איילת שקד
צילום: אורן בן חקון שרת הפנים איילת שקד

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel