Israel Hayom

אביתר: חתימת ההסכם מתעכבת

גנץ מתנגד לעליית הישיבה לקרקע בטרם יוסדרו הקרקעות ● במערכת הביטחון מתכוננים לפינוי

- אפרת פורשר

תושבי אביתר הצביעו בעד המתווה שעליו סוכם בישי בה בין נציגיהם לשר הביטחון, אולם כעת מתברר כי יש מחלוקת באשר למועד שבו תעלה ישיבת ההסדר המתוכננת להיבנות.

בשל כך, החתימה על ההסכם מת עכבת. כזכור, בדיון שהתקיים בליל יום ראשון בלשכתו של שר הביט חון בני גנץ, הציגו נציגי המתנחלים רשימת דרישות לשר גנץ, שאותן הוא קיבל באופן עקרוני.

בין השאר, הם הסכימו כי עד סוף השבוע התושבים יעזבו את המאחז, הבתים יישארו במקומם ואת המאחז תתפוס פלוגה של הצבא. עוד דרשו כי בתוך כחודש וחצי תוקם במאחז ישיבת הסדר. כעת, מתברר כי השר גנץ מתנגד לעליית הישיבה לקרקע בטרם יוסדרו הקרקעות במאחז. את מול נפגשו התושבים עם הרב דרו קמן, ודנו איתו בנושא.

בתוך כך, מערכת הביטחון ממשיכה בהיערכותה לפינוי המא חז עד סוף השבוע, אם ההסכם לא ייצא בסופו של דבר לפועל.

 ??  ?? תושבי אביתר
תושבי אביתר

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel