Israel Hayom

רוב מקרי הווריאנט ההודי - מאיחוד האמירויות ומרוסיה

90% מהנדבקים בקורונה בישראל לקו בזן דלתא של הנגיף ● שינוי בנתב"ג: חוזרים ממדינות אדומות יועברו לטרמינל 1 ● פרופ' רהב: "לא ברור למה הרבה נוסעים למקומות מסוכנים כשאין הכרח"

- מיטל יסעור בית אור ושמעון יעיש

בישיבה שהתקיימה לפני שבוע התריעו כמה גורמים ממשרד הבריאות כי מקור הכניסה העיקרי של וריאנט דלתא הוא מאיחוד האמירויות ומרוסיה.

ד"ר עפרה חבקין, סגנית ראש שי רותי בריאות הציבור במשרד הב ריאות, אמרה בדיון כי "הרוב הג דול של המקרים שבהם זוהה וריאנט דלתא הוא מאיחוד האמירויות ומ רוסיה, אך יש גם מקפריסין, מבלא רוס, מאיי סיישל ועוד". מהנתונים שהוצגו עולה כי הווריאנט ההודי הפך לדומיננטי ואובחן ב 90% מה מקרים כעת בארץ.

בה בעת, ד"ר אורנה מור ממשרד הבריאות ציינה כי "היום זן דלתא מפושט בהרבה ארצות ומגיע לארץ ממקומות רבים". פרופ' גליה רהב, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בשיבא, העלתה שאלה: "לגבי נתב"ג - אין לנו מספיק נתונים בתוך כמה ימים מחזרתם לארץ אנשים נדבקים.

גם לא ברור למה כל כך הרבה אנ שים נוסעים למקומות כשאין בכך הכרח, שהם מאוד אנדמיים".

פרופ' מיטש שוואבר, מנהל היחי דה הארצית למניעת זיהומים במשרד הבריאות, הדגיש בדיון: "צריך להמ ליץ לציבור לבחון היטב אם לנסוע לחו"ל, במיוחד כשמדובר גם בילדים שאינם מחוסנים". פרויקטור הקורו נה, נחמן אש, אמר כי "המלצה לא לנסוע לחו"ל נאמרת ויש סיווג של מדינות לא לנסוע אליהן. לישראלים חשוב מאוד לנסוע לחו"ל גם שיש אזהרה חמורה. ביולי-אוגוסט צפויה עלייה גדולה במספרי הנוסעים".

בתוך כך, בשל התורים והחשש מתחלואה, הוחלט להפריד בין החו זרים ממדינות מסוכנות שיועברו לטרמינל 1 לבין החוזרים ממדינות שהסיכון בהן מוגדר כנמוך. טרם ברור אם מדובר רק בטיסות הישי רות ממדינות שחורות או גם בטיסות שחוזרות ממדינות עם סיכון גבוה.

בשלב זה, יש טיסות ישירות שמ גיעות לארץ רק מרוסיה ומהודו, שתי מדינות מתוך השש שנמצאות ברשימת המדינות ברמת הסיכון המ רבית )מדינות שחורות(. הבאים מא רגנטינה, מברזיל, ממקסיקו, ומדרום אפריקה עושים זאת דרך טורקיה, גרמניה ויעדי ביניים נוספים. בע קבות כך, הניסיון להפרדה מלאה עלול להיות בעייתי.

 ?? צילום: אי.פי.אי ?? דובאי. הפכה ליעד תיירותי מוביל לישראלים
צילום: אי.פי.אי דובאי. הפכה ליעד תיירותי מוביל לישראלים
 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel