Israel Hayom

כפ"ס וצופים הפכו אדומות, ת"א - צהובה

- מיטל יסעור ואסף גולן

העלייה בהיקף תחלואת הקורונה בימים האחרו נים הובילה לכך שהיישובים כוכב יאיר, בנימינה גבעת עדה, כפר סבא וצופים מוגדרים כיישובים אדומים.

בה בעת, מודיעין מכבים רעות מוגדרת ככתומה, ואילו הרצליה, תל אביב יפו, רמלה ופרדס חנה כרכור נחשבות לצהובות. "מספר המאומתים החדשים עלה באופן חד בימים האחרונים ובפיזור גיאוגרפי יח סית נרחב, באופן שמשקף את קיומה של הדבקה משמעותית בקהילה )לצד הדבקות שמקו רן בשבים מחו"ל(", ציינו מומחי אמ"ן בנוגע להיקף התחלואה. לדבריהם, "אם לא יינקטו פעו לות מיידיות לקטיעת שרשראות ההדבקה, קיים סיכון להרחבת ההדבקה ולעלייה בהיקף התח לואה הקשה, וכן לחשיפה גוברת של האוכלוסייה )ובפרט של הלא מחוסנים( לנזקיו ארוכי הטווח של נגיף הקורונה".

בד בבד, ראש הממשלה נפ תלי בנט ביקר אתמול במתחם החיסונים של קופת חולים מכבי בעיר חולון, יחד עם שר הב ריאות ניצן הורוביץ, פרויקטור הקורונה ומנכ"ל משרד הבריאות המיועד פרופ' נחמן אש, ומנכ"ל מכבי שירותי בריאות רן סער.

ראש הממשלה בנט שוחח עם התלמידים שהגיעו להתחסן, וחזר על דבריו כי "מדינת יש ראל נמצאת במרוץ נגד הזמן כיוון שיש לנו מלאי חיסון לכו לם - אבל לחיסונים עומד לפוג התוקף בסוף יולי, לכן יש לנו עשרה ימים כדי להספיק לעשות את החיסון הראשון".

 ??  ?? רה"מ בנט
רה"מ בנט

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel