Israel Hayom

"לא נתגעגע למתווים הרבים ולהנחתות"

-

ניב בר גיא הוא ראש מי נהל החינוך במועצה האזורית מטה יהודה, האחראי על אלפי תלמידים. אחד מסי מני ההיכר של הקו רונה היו המתווים שכל הזמן השתנו. "לא אתגעגע להנ חתות של משרד החינוך, שפורסמו לא פעם במוצאי שבת ויצרו מציאות מורכ בת של חיפוש אחר כיתות לימוד ויצירת מערכת שעות חדשה", אומר בר גיא, ונזכר באופן התכוף שבו נכנסו תל מידים ומורים לבידוד. "גם לא אתגעגע לעשרות ומאות השעות של דיונים עם צוותי מורים ומנהלים כדי לסייע בהתמודדות עם מצבים של בידודים רחבי היקף, שגרמו לנו לסגור קהילות חינוך". עם זאת, לדבריו זו היתה גם שנה של הזדמנויות: "הגע נו יחד עם המורים והמנהלים עד פתח הבית של התלמידים כדי לשמח אותם, גם בדרך קולינרית. יצרנו תוכניות לימוד היברידיות - למידה בכיתה ומרחוק, ושילבנו תוכניות הע שרה שנותנות מענה חברתי, רגשי ולימודי, ואף מסייעות לתלמידים רבים לצמצום פערים".

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel