Israel Hayom

"אני רוצה לחזור להיות פשוט אמא"

-

ליאת גלנץ מטירת יהודה היא אמא לחמישה. שלו שה מילדיה הם תלמי דים במערכת החי נוך )כיתות ג', ה' וי"א( והיא יודעת למה לא תתגעגע. "שנה כזאת מאתג רת לא זכורה לי, זו היתה שנה שבה נאל צתי לגייס את כל תעצו מות הנפש שבי ולהתהדר בשלל תארים ומקצועות שבהם לא בחרתי - מורה, עובדת סו ציאלית, פסיכולוגית, לעיתים שוטרת, וגם זו האמונה על ערוץ החברה הדיגיטלית שפתחתי בבית". לדבריה, הקורונה הובילה את ההורים למיצוי היכולות הפנימיות שלהם שמעולם לא ידעו שהן טמונות בהם: "אנו היינו אלו שהכילו את החששות, את התסכול, את הכאב ואת הפחדים מצד הילדים בגין תסמיני הקורונה. אנו עדיין נאבקים להשלמת הפערים ולהחזרת החיים למסלולם ול שגרה המבורכת. אז לכי לשלום, 'גברת קורונה', אשמח שיחד איתך יתמוססו שאר הכישורים הנלווים, ושתשאירי לי את התואר שממנו אני נהנית יותר מכל - להיות פשוט אמא".

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel