Israel Hayom

"האינטראקצי­ה והתקשורת הן הבסיס להתפתחות"

-

לירז דויקר היא מחנכת בכיתת חינוך מיוחד בבית הספר אחוות אחים בק רית מלאכי ואמא לש לושה. "אחד הדברים הקשים ביותר שהיו בקורונה היה הריחוק החברתי והפיזי מהת למידים. נוכחתי לגלות עד כמה החיבוק והחיוך שלהם משמעותיים בחיי. השיח הרגשי בבוקר אומנם הת נהל בכל יום, אך הוא לא היה אותו הדבר. האנרגיות היו שונות". לצד הגעגוע לתלמידים, היא ציפתה לראות שוב גם את חברותיה וחבריה לעבודה: "דבר נוסף שלא אתגעגע אליו הוא לישיבות בזום. אומנם היה כיף לשוחח בפיג'מה, אך זמזומי השיחות בחדר המורים, ריח הקפה, השיחות על הספסל בתור נות - כל זה לא היה שם והיה לי מאוד חסר". לדבריה: "אינטראקציה ותקשורת הן הבסיס להתפתחות ולה עצמה. הזום לא יחליף לעולם את המגע האנושי ואת החיבור הפיזי בין צוות המורים לתלמידים, ואת ההפסקה הצוהלת בחצר. כעת, יחד עם אגף החינוך בעיריית קרית מלאכי, אנחנו כבר מתכוננים לשנה הבאה בתקווה שתהיה שגרתית לכל אורכה".

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel