Israel Hayom

"לפיד משתמש בזכר קורבנות השואה לצרכיו הפוליטיים"

- אלדד בק

אחד מתומכיו הגדולים של תיקון "חוק הרכוש" הפולני, שעורר את חמתו של שר החוץ יאיר לפיד, אינו לאומן קיצו ני, אלא צעיר יהודי שסבו היה מלוחמי גטו ביאליסטוק, ואביו עמד בראש המכון להיסטוריה יהודית בפולין.

יאן דוד שפיוואק, ,34 סו ציולוג, פובליציסט ופעיל חב רתי, הקים לפני ארבע שנים את ארגון "העיר היא שלנו", הנאבק בכרישי הנדל"ן, הפולנים והז רים, שפעלו עד כה גם בדרכים לא חוקיות כדי להשתלט על קרקעות ומבנים בוורשה, מא שים את לפיד בניצול זכר קור בנות השואה לצרכיו הפרטיים.

"איזה אדם נורמלי היה יוצא באמירה שתיקון החוק פוגע בקו רבנות השואה?", אמר שפיוואק ל"ישראל היום".

לדבריו, "יש אמנם את סוגיית הרכוש, שנותר ללא בעלים בע קבות השואה, שזה סיפור שונה. אבל לפיד מערבב נושאים שלא קשורים כלל זה בזה". הראיון המלא באתר וביישומון "ישראל היום"

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel