Israel Hayom

"בחלק העליון יש רעש של המחלצים, למטה - יש רק שקט של אסון"

מניין הגופות שחולצו מאתר האסון עומד על ,11 וגם המשפחות מבינות שאפסה התקווה למצוא ניצולים חקירת האירוע נמשכת החשש: מגדלים נוספים עלולים לקרוס

- שליחנו במיאמי בהכנת הידיעה השתתפה לילך שובל

ביום השישי לחיפושים אחר ני צולים באתר קריסת הבניין במיאמי, נוספה גופה נוספת למניין ההרוגים, שעומד כעת על ,11 ועוד 150 נעדרים. גם בכוחות ההצלה מבינים שהסיכוי למצוא כעת אנשים חיים הוא אפסי. יוסי לנדאו, קמב"ץ זק"א לכיש שנמצא בזירה מתחילת השבוע, תיאר את המציאות העגומה באתר: "יש בחלק העליון הרבה רעש של מחלצים, אבל מתחת - שקט של אסון".

עשרות אנשים התכנסו ביום שני בלי לה במיאמי ביץ' בסמוך למגדלים, כדי להתייחד עם קורבנות האסון. רובם לא הכירו את דיירי מגדלי שאמפליין, אך עמדו בשקט והשתתפו בכאבן של מש פחות הדיירים. בכל אותו הזמן, המשיכו צוותי החילוץ במאמציהם ללא לאות, כשהם מזיזים אבן אחר אבן, במשמ רות קשות של 12 שעות. גם מזג האויר במיאמי לא מיטיב עם המחלצים, שסוב לים מפרצי גשם וברקים שמאלצים אותם להפסיק את עבודתם, מחשש שהברקים יפגעו בכלים הכבדים.

אתמול ניסו הכוחות לגשת למעמקי ההריסות בטכניקה שונה, ובמיקומים שו נים שאליהם עדיין לא הגיעו. "העבודה היא מאוד זהירה ומחושבת לאור סכנת הקריסה של חלק מהבניין שנותר", אמר לנדאו ל'ישראל היום". המשפחות השלימו עם המצב למרות שברור לכל כוחות ההצלה באתר כי המשימה כעת היא להוציא את הגופות מתחת להריסות על מנת לתת להן מנוחה אחרונה, יש ביניהם כאלה שעדיין מכנים את המשימה "מבצע הצלה". לנדאו מספר כי חלק מהמש פחות כבר השלימו עם העובדה שלא יראו יותר את יקיריהן בחיים. "יש סי כוי אפסי למצוא מישהו בחיים, אך צריך לקוות ואסור לתת לייאוש לתפוס", אמר לנדאו. "בין בני משפחות הנעדרים יש שני סוגי אנשים: הראשון הוא של בני משפחה שהשלימו עם המצב ורק מקווים שיקיריהם יגיעו לקבורה בהקדם. ויש את הסוג השני, של בני משפחה שעדיין מקווים שאולי יקרה איזה נס, למרות מזג האוויר הקשה והשריפה שהיתה בזירה".

חקירת האירוע נמשכת. החוקרים מנסים לא רק למצוא אשמים, אלא גם לבדוק אם קריסה שכזאת יכולה לה

תרחש בשני המגדלים הנוספים באזור: מגדלי שאמפליין מזרח וצפון.

בתוך כך, המשלחת הישראלית למיאמי צפויה לסיים את פעילותה ביום ראשון הקרוב ולשוב ארצה לאחר שסייעה לכוחות החילוץ המקומיים בה תמודדות עם אתר ההרס של הבניין שקרס לתוך עצמו. "יש פה מסר אדיר של סולידריות, באנו לסייע לידידתנו הגדולה ארה"ב שמסייעת לנו תמיד. יש פה ציפייה אדירה של האוכלוסיה, ומשמעות אדירה כשרואים אותנו לבו שים במדים עם סמלי המדינה", אמר ל"ישראל היום" סגן מפקד יחידת החי לוץ ומפקד מחוז חיפה של פיקוד העו רף, אלוף משנה אלעד אדרי.

 ??  ??
 ??  ?? זירת האסון במיאמי צילום: רויטרס
זירת האסון במיאמי צילום: רויטרס
 ??  ?? יוסי לנדאו בזירת האסון
יוסי לנדאו בזירת האסון

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel